Foto: Redd Barna/Colin Crowley
Makay er gravid i siste måned, og blir undersøkt før fødselen. Ved siden av henne sitter datteren. De kom fra Afgoye til Mogadishu for tre måneder siden. Svært mange familier har måttet flykte fra Afgoye på grunn av volden.

Under fjorårets sultkatastrofe ble tusenvis av somaliske barn reddet av den største hjelpeoperasjonen i Redd Barnas historie. Men krisen tvang hundretusener av mennesker bort fra sine hjemsteder, ødela livsgrunnlaget deres og gjorde dem sårbare for fremtidige tørkeperioder.

Nå truer en kombinasjon av tørke, lite regn og en sen innhøsting den fordrevne befolkningen. Somalierne var så vidt i gang med å komme seg etter katastrofen som ødela deres mulighet til å takle en kronisk matkrise. 

- Den massive responsen under fjorårets sultkatastrofe reddet tusenvis av liv. Men katastrofen har også gjort at en stor del av somaliske familier ikke lenger er i stand til å takle konsekvensene av tørken nå ett år senere. Konflikt, regnmangel og mangel på inntekt til familiene setter fortsatt mange somaliske barn i fare, sier Redd Barnas nødhjelpssjef Søren Pedersen.

Rammes nok en gang

Foto: Redd Barna/Colin Crowley
Asman har med sønnen Said Ali på helsestasjonen, hvor han får næringsrik behandling mot underernæring. - Vi var så redde, han var veldig syk, sier Asman. Oppfordringen hans til Redd Barnas medarbeider er klar: - Vær så snill, dere må ikke forlate Somalia.

Mangelen på regn kommer til å forsinke innhøstingen i de sørlige, sentrale områdene av Somalia - hvor katastrofen rammet hardest i fjor. De 1,4 millioner menneskene som allerede har måttet flytte på seg på grunn av krig og tørke vil nok en gang bli de som blir hardest rammet. De er helt avhengige av gode avlinger for at matprisene skal holde seg stabilt lave.

Redd Barna ber om midler til å kunne fortsette det pågående hjelpearbeidet, og vil ha et nytt initiativ fra verdenssamfunnet for å håndtere de underliggende årsakene til at Somalia er så sensitiv for sultkatastrofer.

- Dersom vi ikke gjør noe med de langsiktige faktorene som skaper sult i Somalia vil vi se flere dødelige kriser i årene som kommer. Vi trenger et taktskifte i måten vi tilnærmer oss Somalias problemer på. Vi kan ikke bare respondere på krisene etter hvert som de kommer. Vi må forplikte oss på lang sikt for å takle årsakene til at kriser i det hele tatt oppstår, sier Søren Pedersen.

Trenger fortsatt hjelp

Fjorårets krise utslettet livsgrunnlaget til titusener av mennesker, og gjorde en tredjedel av alle somaliske familier avhengige av matvarehjelp. Økt militær aktivitet tvang i tillegg familier bort fra sine hjem, noe som gjorde dem ute av stand til å klare seg og skapte et økt press på hjelpeoperasjonene.

Redd Barna har nådd ut med nødhjelp til flere enn tre millioner mennesker i Øst-Afrika. Vi har bidratt med mat, vann, helsehjelp, støtte til livsgrunnlag, beskyttelse og utdanning til de som ble rammet av tørken. Nå mangler vi 350 millioner kroner for å kunne fortsette hjelpearbeidet i regionen.

Foto: Redd Barna
Utdanning for jenter er viktig i det langsiktige arbeidet for barns fremtid i Somalia. Her er det Redd Barnas Abdifata Adow som underviser elevene i hygiene.