Foto: Redd Barna/Sahei Ahmed
Redd Barna jobber for at alle barn skal gå på skolen i Afghanistan. Her er ei jente i klasserommet i Bayman-provinsen. Alle bilder er illustrasjonsfoto.

Tidligere denne måneden så en fattig, desperat mor bare en mulighet for å komme seg gjennom vinteren. Etter at den narkomane mannen hennes forlot familien, må hun ta vare på fem barn, en eldre far og seg selv. Vinteren i Balkh-provinsen nord i Afghanistan er hard, og for å overleve kuldeperioden måtte familien ha ved til fyring. Løsningen ble å selge sitt yngste barn – en baby som kun har levd en måned – for en sum som tilsvarer 3 400 norske kroner. 

Ikke enestående

- Dette er det fjerde tilfellet vi kjenner til det seneste året, forteller Armakhail Safiullah, i Redd Barna Afghanistan. - Nå samarbeider vi med myndighetene i regionen for å finne en løsning. Babyen er fortsatt sammen med moren, og vi vil ikke separere dem. Vi har også henvist faren til behandling for rusmisbruk.

Salg av barn er sjokkerende og ulovlig, også i Afghanistan. Men i et land preget av kronisk fattigdom, konflikt og ustabilitet blir folk desperate. - Når foreldre går til dette skrittet, ser de ingen andre muligheter for å overleve økonomisk, mener Saifullah. - De gjør seg også til kriminelle. Loven er tydelig på at salg av barn og barneekteskap er fullstendig ulovlig.

Barn selges som koner

Foto: Redd Barna/Mats Lignell
Jenter i et klasserom for barn som ellers jobber på gata i den østlige delen av Afghanistan. Alle bilder er illustrasjonsfoto.

Kommunikasjonsrådgiver i Redd Barna Afghanistan, Zubaida Akhbar, mener dette er mer utbredt enn de tilfellene myndigheter og organisasjoner kjenner til.

- Dette er sosialt aksepterte handlinger, og folk vil ikke blande seg inn i andres anliggende. Vi vet at jenter blir solgt mot penger og i dekke for gjeld. Noen ganger blir også barn solgt inn i arbeid. Av de fire nylige sakene vi kjenner til, dreier tre av dem seg om jenter. To jenter ble solgt inn i ekteskap for penger, til tross for at de begge var under 16 år. Det kalles tidlige ekteskap, men dette må også regnes som barnesalg. De to andre sakene var mer direkte salg av barn, der saken med denne babyen er det siste vi kjenner til, sier Akhbar. 

Jobber gjennom nettverk

Redd Barna jobber på flere måter for å unngå at barn blir solgt i Afghanistan. Som rådgiver på barns beskyttelse, er Safiullah veldig engasjert i dette arbeidet.

- Vi jobber gjennom religiøse ledere, og oppfordrer dem til å snakke om dette i fredagsbønnen, forteller han. - Sånn får vi ut informasjon om hvor viktig det er å fokusere på barnas beskyttelse i moskeen. Vi fokuserer også på positiv oppdragelse av barn og samtale med og utdanning av mennesker i lokalmiljøet.

Det er menneskene i lokalmiljøet som gjør forskjell, og som har mulighet til å endre praksis. Når man ikke har råd til en sekk ved, må også folk vite hvor de skal gå for å få hjelp. - Vi bygger opp nettverk av barnebeskyttere i Afghanistan, sier Safiullah. - Her møter vi religiøse ledere og andre meningsbærere i regioner, samt lærere og eldre for å skape oppmerksomhet om barns beste. Vi viser også hvordan de kan ta saker videre med lokale myndigheter, når det dukker opp historier som denne med babyen.