- Jeg lover å åpne flere barnehus i Norge, sa justisminister Knut Storbergets under avslutningen. Det løftet ble fulgt opp i fjor høst.

Under avslutningsarrangementet til kampanjen mot vold mot barn; Vennligst forstyrr! i fjor, lovte justisminister Knut Storberget, barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken og kunnskapsminister Kristin Halvorsen mange gode tiltak som vil sørge for at færre barn vil bli utsatt for vold og overgrep.

- Jeg lover å åpne flere barnehus i Norge, sa justisminister Knut Storbergets under avslutningen.

Det løftet ble fulgt opp i fjor høst da det sjuende barnehuset åpnet i Stavanger og enda flere barnehus er under planlegging. Redd Barna har også bedt om en tilbakemelding om videre planer for barnehusene og at driften videre sikres slik at alle barn får det samme gode tilbudet.

- Dette er en gledelig utvikling for barn i Norge, sier Zoë Øiestad, rådgiver på Redd Barnas Norgesprogram.

- Barnevernet står likevel overfor flere store utfordringer, blant annet å sørge for at barn i større grad får medvirke og bli hørt, spesielt i egen sak, men også i forhold til hvordan barnevernet arbeider generelt, sier Øiestad

 Barnevernet sliter fremdeles

- Jeg lover å sørge for at flere barn får hjelp av barnevernet, blant annet ved å sørge for at flere voksne jobber der, sa barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken i fjor.

I 2011 har barnevernet blitt tilført flere ressurser, blant annet i form av flere nye stillinger. Dette er bra og vil føre til at flere saker kan behandles og at flere barn vil få den beskyttelsen de har behov for og rett til.

- Barnevernet står likevel overfor flere store utfordringer, blant annet å sørge for at barn i større grad får medvirke og bli hørt, spesielt i egen sak, men også i forhold til hvordan barnevernet arbeider generelt, sier Øiestad

- Jeg lover å trene alle voksne som jobber i barnehager/skoler til å se barn som mishandles og å tro på dem og å gjøre noe med det, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsens. Her tror Redd Barna det fortsatt er et langt stykke vei å gå

Ikke tilstrekkelig opplæring

- Jeg lover å trene alle voksne som jobber i barnehager/skoler til å se barn som mishandles og å tro på dem og å gjøre noe med det, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsens.

Her tror Redd Barna det fortsatt er et langt stykke vei å gå.

- Utdanningen av lærere, førskolelærere og barnevernpedagoger har fortsatt ikke tilstrekkelig fokus på viktige tema som handler om beskyttelse av barn. De som utdanner seg for å arbeide med barn må lære å gjenkjenne barn som kan ha det vanskelig og vite hvordan de skal håndtere dem. Dette er viktige ferdigheter å mestre for de som skal arbeide med barn, avslutter Øiestad.

Det sendes i disse dager et brev til de tre ministrene, for å sørge for at de nå holder sine løfter.

Les mer om kampanjen mot vold mot barn Vennligst Forstyrr! her