Sør-Sudan topper en uhyggelig statistikk: Landet er i verdenstoppen i å holde barna fra skolen. Fra ungdomsskolenivå finnes det ingen barn i verden som har dårligere tilgang til utdanning. Sør-Sudan har også store behov for støtte til å snu denne trenden, da kun 27 % av befolkningen kan lese og skrive. 

En bedre framtid

Foto: Redd Barna
Angelina (15) vil bli lege, men bekymrer seg for foreldrenes evne til å betale universitetsutdanning.

Angelina er en av få som fremdeles går på skolen i en alder av 15. Hun går på en Redd Barna-støttet skole i Pariak. Skolen er del av et utdanning i krise-prosjekt. Dette skal sikre trygge skoleområder for barn rammet av konflikt og naturkatastrofer.

Angelina bor i Pariak med foreldre og seks søsken, etter å ha flyktet fra borgerkrigen lenger sør i landet. Siden faren hennes er syk, forsørger moren familien ved å drive en matbod på markedet i byen. Selv om Angelinas mor ikke har fullført grunnskolen selv, støtter hun datterens skolegang helt og fullt.

- For meg betyr skolen en bedre framtid, sier Angelina. Når jeg blir eldre, vil jeg gå på universitetet og bli lege, men jeg er redd for at foreldrene mine ikke har penger til det. Men – enn så lenge elsker jeg å lære mer naturfag og samfunnsfag, og konsentrerer meg om det, sier hun.

Svært få jenter på skolen

Foto: Redd Barna
Haya (9) går på Redd Barnas skole i Doro-leiren. Hun er en av få jenter som går på skolen i Sør-Sudan.

Angelinas to eldre søstre går også på ungdomsskolen, en raritet i et land der mindre enn 2 % av jentene registreres for utdanning over grunnskolenivå. Da Angelina begynte på grunnskolen var hun én av 50 jenter i sin klasse. Nå er hun én av to.

– Noen ganger går jeg ikke på skolen på flere dager, for jeg må se etter småsøsknene mine mens mamma er på jobb. I blant må jeg også lage mat, eller hente vann til familien. Disse jobbene gjør at jeg har mindre tid til lekser, forteller hun. – Mange av jentene i klassen min sluttet på skolen, fordi de giftet seg eller fordi foreldrene ikke hadde råd til å sende dem dit lenger. De må være hjemme og hjelpe familien.

Like gode

Foto: Redd Barna
Utdanning er like viktig for alle barn, jenter som gutter, mener Angelina. Hun vil gjerne ovebevise de som ikke tror på jenters utdanning. Bildet er fra trygge lekeområder i Doro-leiren.

Angelina er glad for at foreldrene hennes aldri har presset henne til å slutte på skolen. – Livet mitt vil bli enklere med en utdanning. I blant tjener ikke mamma noe på matboden, og da har vi ikke råd til mat den dagen. Får jeg en god jobb, vet jeg når jeg får penger, og jeg slipper og komme hjem uten noen ting, forteller hun.

- Utdanning er kjempeviktig, og like viktig for jenter som gutter. Vi kan jobbe på kontor akkurat som gutter, og ha de samme erfaringene og mulighetene i livet som de har. Jeg vil gjerne overbevise de som ikke tror på jenters utdanning, de som tror at bare gutter kan lære. Hvis alle jenter fikk muligheten til å utdanne seg, tror jeg vi kunne bli like gode, kanskje bedre enn guttene til og med!

Kunnskap vil gi samfunnet fred

Foto: Redd Barna
På lærertrening i Doro-leiren. I 2012 har Redd Barna lært opp 640 lærere i Sør-Sudan.

I 2012 fikk 152 664 barn tilgang til skole gjennom Redd Barnas prosjekter i Sør-Sudan. Dette skjer gjennom forskjellige prosjekter tilpasset lokale behov. Eksempler er intensive kurs for barn som må ta igjen utdanning etter en konfliktsituasjon og skreddersydde opplegg for pastoralister. I tillegg lærte vi opp over 640 lærere og delte ut 218 pakker med skoleutstyr til forskjellige skoler. Angelina mener utdanning gjør en forskjell:

- Barn som går på skolen får kunnskap, og de får muligheten til å jobbe og hjelpe folket sitt. Jeg tror kunnskap vil gi samfunnet vårt fred.