Sosiale medier har ført til at barn som er under offentlig omsorg ofte har langt mer kontakt med sine foreldre enn det som er bestemt i en samværsavtale om kontakt.

- Voksne rundt barna har ikke oversikt over barnas kontaktflater på nett, og det gjelder også for kontakten med deres foreldre, sier Kaja Hegg, rådgiver i Redd Barna.

Det er viktig å snakke om omfanget og kvaliteten av nettkontakten, slik at voksne rundt barna kan legge til rette for at barn har en god og forutsigbar kontakt med foreldre, mener Fosterhjemsforeningen, Landsforeningen for barnevernsbarn og Organisasjonen for barnevernsforeldre og Redd Barna.

Samtaler og synliggjøring

Organisasjonene har sammen laget heftet Snakk om nettkontakt! Utfordringer og muligheter knyttet til kontakt på sosiale mellom barn under offentlig omsorg og deres foreldre.

Heftet bygger på idédugnad med tidligere barnevernsbarn, fosterforeldre, foreldre og ansatte i barnevernet, og prosjektet har vært ledet av Hege Sundt.

Heftet gir eksempler på positive sider ved nettkontakt, og tar opp skadelig bruk av sosiale medier som kan gå utover barnas trivsel, trygghet og utvikling. Samarbeidspartene er enige om at nettkontakt er noe det må snakkes mer om, og at løsningene må utvikles i dialog og i tillit mellom barna og de voksne rundt barna. Heftet inneholder tips til situasjoner der temaet nettkontakt er naturlig og viktig å ta opp. Dette kan være ved tilsyn, familieråd, veiledning eller ved forberedelser til samvær. Samtidig inneholder også heftet konkrete tips om aktuelle samtaleemner.

- Vi håper heftet kan inspirere til samtaler og synliggjøring av kontakten som finner sted mellom foreldre og barn. Uten å høre barnas opplevelser og erfaringer kan vi risikere at barn ikke får den beskyttelsen de har krav på, eller at de frarøves muligheter for positiv kontakt med foreldre, sier Hegg.

Les heftet Snakk om nettkontakt her!

Erfaringer og konkrete råd

Her er noen av sitatene fra unge med erfaring fra barnevernet, foreldre, fosterforeldre og
ansatte i barnevernstjenesten som kommer med sine erfaringer og gir råd i heftet:

  • Jeg blir lei meg hvis jeg ser at foreldrene mine har det vanskelig.
  • Det er positivt å kunne dele hverdagslige ting og øyeblikk.
  • Samarbeid mellom fosterhjem og foreldre er en viktig nøkkel og suksessfaktor for barnets ve og vel
  • Det er vanskelig for oss når foreldre legger ut saker for å få oppmerksomhet, som gjør barna bekymret. Foreldre er i et offentlig rom. Foreldre trenger sympati og bekreftelse fra andre. De glemmer barna. De ser ikke hvordan de opplever det. De må lære å tenke på hvem de sender det til.
  • Det er vanskelig for meg å se at foreldre skriver stygt om barnevernet, når jeg selv opplever at jeg har fått så god hjelp.
  • Viktig å bli enige om døgnrytme for bruk av sosiale medier.
  • Det er særlig alvorlig hvis man deler ut nyheter i sosiale medier før de nærmeste får vite det.

Prosjektet er støttet av Extrastiftelsen.