Foto: Redd Barna/Anna Pantelia
Kate O'Sullivan fra Redd Barna i Hellas snakker med en familie fra Syria i flyktningeleiren i Kara Tepe på Lesvos.

Mange foreldre og andre voksne tar nå kontakt med Redd Barna og spør hvordan de kan snakke med barn om flyktningkrisen. Barn er forskjellige, de oppfatter ting ulikt, og reagerer ulikt. Men det er viktig at voksne tar seg tid til å snakke med barn om det som skjer, og spesielt om det arbeidet som gjøres for å løse konflikten og å hjelpe de som rammes. Barn som er redde og usikre trenger trygge voksne som tar ansvar og bryr seg.

Barn trenger kunnskap for å forstå

Barn lever i den samme verden som oss voksne, og de orienterer seg så godt de kan. De trenger å få kunnskap om det som skjer rundt dem, og de trenger å forstå. De får ofte med seg langt mer enn vi tror. Men ofte kjenner de ikke til hele bildet. De får tak i bruddstykker som de selv setter sammen til en helhet. De fyller inn selv der hvor det er hull. Dette samsvarer ikke alltid med virkeligheten. Barn trenger hjelp av voksne for å forstå, se sammenhenger og gjøre informasjonen håndterlig. Barn blir også tryggere når de får gode, troverdige forklaringer på det de ser og hører om. Barn har ofte et iboende ønske om å gjøre noe for å hjelpe andre barn de ser har det vondt. Å snakke med barna om det som skjer, svare på spørsmålene deres og forklare, kan både bidra til å berolige dem, og det kan samtidig vekke engasjement og tro på at det nytter å hjelpe.

Her er noen tips til voksne om hvordan man kan snakke med barn:

 • Lytt til barna.
  La barna spørre om hva de ikke forstår. Reflekter sammen med barna om hva de tenker og tror. Samtalen kan ta utgangspunkt i et nyhetsinnslag på Supernytt , eller kanskje kjenner barnet noen som kommer fra området.
 • Vær konkret og ærlig.
  Unngå å bruke vanskelige ord og uttrykk. Ta hensyn til alder. Både små og litt større barn kan ha behov for å forstå. Ikke si ting som ikke stemmer med virkeligheten, fordi du vil skjerme barnet. Men du må ikke fortelle absolutt alt.
 • Fortell om løsninger.
  Trygg barna ved å fortelle om alt som nå gjøres for å finne løsninger. Snakk om de voksnes ansvar og innsats for å få slutt på krig og vold. Fortell at de voksne har ansvaret for å finne løsningene, selv om det er svært vanskelig problemer som skal løses. Husk at du ikke må gi svaret på alt. Det er lov å si at dette er vanskelig.
  Her finner du mer informasjon om hva Redd Barna gjør for barn på flukt
 • Informér om flyktninger.
  Mennesker flykter fra krig og overgrep. Snakk med barna om hva en flyktning er og hvorfor millioner av mennesker i verden er flyktninger.