Katastrofer berører barn i Norge. De ser  avisforsidene og bilder på nett. Den siste uken har det vært stort nyhetsfokus på konflikten mellom Israel og Palestina. En konflikt som er vanskelig å forstå, og kanskje ekstra vanskelig å forklare barna. 

Enkle råd

Da tyfonen traff Filippinene, sendte Redd Barna ut informasjonsmateriell med enkle råd til ansatte i barnehager rundt om i landet. Rådene er skrevet av barnepsykolog Magne Raundalen og spesialpedagog Jon-Håkon Schultz, som også har skrevet boka Kan vi snakke med barn om alt?

De mener at vi ikke bare kan, men bør snakke med barn om alt. Men - at det er viktig å være forberedt, jobbe med ordene vi velger og være sikker på at dette er noe barna selv har fått med seg på forhånd. 

Last ned veilederen med gode råd her.

Foto: Redd Barna

- Barn får med seg mer enn det vi kanskje tror. Det er viktig å snakke med barn - spørre hva de tenker, lytte og svare på det de har av spørsmål, sier Tove R. Wang, Redd Barnas generalsekretær.

Rådene er enkle, men nyttige. For eksempel sier de at det er lov å ikke ha svaret på alt, og de minner om at barn ofte kan sitte med tanker bygget på feilinformasjon, rykter og misforståelser. Å bruke tid sammen med barnet blir derfor viktig. 

-Vi voksne kan bidra til å dempe uro i barna ved å bruke tid på å snakke om det som har hendt, mener Wang. - Barn oppfatter ting ulikt og de reagerer ulikt. Å snakke med barn og forklare hva som har skjedd er nøkkelen til å trygge barn. Det som er forståelig og godt forklart skaper trygghet.