Foto: Redd Barna/Kristin Marie Skaar
Mikkel og Andreas i Espira barnehage i Oslo har laget egen innsamlingsbøsse for anledningen. Redd Barnas generalsekretær, Tove R. Wang, er svært glad for engasjementet de har vist.

- Barn får med seg mer enn det vi kanskje tror. Det er viktig å snakke med barn - spørre hva de tenker, lytte og svare på det de har av spørsmål. Men man skal heller ikke overøse med for mye informasjon og kanskje skjerme dem litt også, sier Tove R. Wang, Redd Barnas generalsekretær.

I går møtte hun barn ved Espira barnehage i Oslo som har samlet inn penger til Redd Barnas nødhjelpsarbeid i Filippinene. 75 Espira-barnehager over hele landet hadde tilsvarende aksjon, i tillegg til at noen brukte samlingsstunden til å snakke om katastrofen.

Enkle råd til voksne

Denne uken sender Redd Barna ut veiledningshefte og åtte enkle råd om hvordan snakke med små barn om naturkatastrofer. Bildene av mennesker i nød og ødelagt landskap og bygninger gjør ofte sterkt inntrykk på både voksne og barn.  Mediebilder fester seg på netthinnen og vi prøver å forstå hva som har skjedd. Barn lurer også på det. Vi voksne skal være oppmerksom på at for noen barn er det massive inntrykk som kan skape uro og utrygghet. 

-Vi voksne kan bidra til å dempe en slik uro ved å bruke tid på å snakke med barna om det som har hendt. Barn oppfatter ting ulikt og de reagerer ulikt. Det er viktig at voksne føler seg litt frem og snakker med barna med utgangpunkt i det barna selv er opptatt av. Det er viktig å bruke litt tid på å sjekke ut hva barnet har fått med seg.  Er det noe de har misforstått eller hørt som kanskje ikke stemmer? Å snakke med barn og forklare hva som har skjedd er nøkkelen til å trygge barn. Det som er forståelig og godt forklart skaper trygghet, sier Wang. 

Noen av rådene lyder:

• Ikke press barnet til å snakke om noe det ikke selv tar initiativet til og la barnet styre samtalen.
• Gi barnet trygghet så langt det lar seg gjøre, men vær ærlig – si ikke usannheter eller noe du ikke kan stå inne for.
• Vær klar over at barnet kan sitte med tanker som bygger på feilinformasjon, rykter, misforståelser, eller egne fortolkninger av informasjon fra media som er rettet mot voksne.

Se mer om rådene, og last ned veiledningshefte til voksne her.

Foto: Redd Barna
Her er åtte råd til hvordan du kan snakke med barn om katastrofen som nå har rammet Filippinene.

Engasjement og solidaritet

I Espiras barnehage på Økern i Oslo brukte de deler av onsdagen til å snakke litt om temaet. Sammen laget de en egen innsamlingsbøsse for anledningen. Tove R. Wang fikk besøke barnehagen og takke for innsatsen. Hun mener barnas engasjement for en slik sak er svært viktig.

- Alle monner drar, og jeg synes det er spesielt gledelig når barn samler inn penger til en slik sak. Det handler om engasjementet og solidariteten som barn viser, sier Tove R. Wang.

Det var de barnehageansatte selv som kom på at de kunne bidra til nødhjelpsresponsen mandag.

- Det hele gikk veldig fort. Vi fant ut at vi bare måtte gjøre noe og bruke nettverket vårt. Vi sendte ut e-post til barnehager og foreldre og satte onsdag som felles innsamlingsdag, forteller Jens Schei Hansen, kommunikasjonssjef i Espira.