Foto: Redd Barna / Gabriele Francois Casini

100.000 barn som flykter alene har ankommet Bulgaria og Hellas de siste to årene. Etter at Balkan-landene stengte grensene og Tyrkia-avtalen ble innført i 2016, så reiser stadig flere flyktninger på mer risikable måter nordover i Europa. Fortsatt ankommer det i gjennomsnitt 2024 flyktninger i Hellas og 1199 flyktninger i Bulgaria hver måned.
Redd Barna har snakket med to afghanske 13-åringer som var strandet i Beograd i Serbia mens de ventet på en mulighet til å komme seg nordover i Europa. Bestevennene fortalte at de holdt seg nært smuglerne som skulle ta dem med til Ungarn.

- Vi har vært her en måned nå. Vi har allerede forsøkt å krysse grensen fire ganger, men vi har ikke lykkes ennå. Sist vi forsøkte så møtte vi på politihunder og hele gruppen ble bitt. Jeg ble så skadet at jeg endte opp på sykehus nord i Serbia i 20 dager, forteller 13-åringen som dro tilbake til Beograd så snart han ble skrevet ut av sykehuset.

Foto: Redd Barna / Gabriele Francois Casini

Ifølge rapporten blir enslige mindreårige flyktninger utsatt for misbruk og trafficking. De blir utnyttet av smuglerne som krever at de jobber for dem for å betale veien videre nord i Europa. For eksempel blir barn under 14 år brukt til å rekruttere flere klienter, fordi barn ikke kan bli straffeforfulgt for dette. Andre barn som kan engelsk blir brukt som tolker for smuglerne. Organisasjoner forteller også om smuglere som skiller barn fra sine foreldre og søsken, viser en ny rapport som tar for seg situasjonen for situasjonen for denne flyktninggruppen i Makedonia, Serbia, Kroatia og Bulgaria. Rapporten er utarbeidet av 12 organisasjoner, deriblant Redd Barna.

- Mange barn på flukt blir manipulert og truet av smuglerne til å ikke oppsøke hjelp fra myndigheter eller humanitære organisasjoner. Dette gjør at de blir desto mer sårbare for vold, overgrep og utnyttelse, sier Jelena Besedic leder Redd Barnas politikk og samfunnsavdeling i Serbia.

Foto: Redd Barna / Pedro Armestre

I 2015 kom det så mange som 5300 enslige mindreårige flyktninger til Norge. I 2016 kom det bare 320 som følge av stengte grenser og fluktruter i Europa.

- Det er et felles ansvar for oss i Europa å ta imot flyktninger og her bør Norge ta en større del av ansvaret enn vi gjør nå. Norge bør hente ut barnefamilier og enslige mindreårige flyktninger som nå sitter fast i overfylte flyktningleirer rundt om i Europa. Vi bør også jobbe for trygge fluktruter, sier generalsekretær i Redd Barna Tove. R. Wang. 

Se hele rapporten her

Foto: Redd Barna / Pedro Armestre

Tall fra Norge

5300 enslige mindreårige søkte asyl i Norge i 2015, det høyeste tallet noen gang. 65 % av de enslige mindreårige asylsøkerne (EMA) kom fra Afghanistan. Ytterligere 26 % kom fra Eritrea, Syria og Somalia. Med unntak av Syria som tidligere ikke har vært blant de største gruppene, har disse vært opprinnelseslandene for de fleste enslige mindreårige asylsøkerne i Norge de senere årene.

Kun 320 enslige mindreårige søkte asyl i Norge i 2016. De kom hovedsakelig fra Afghanistan, Syria og Eritrea. 45 enslige mindreårige hadde søkt om asyl ved utgangen av februar 2017.

Kilder: UDI, Bufdir