Foto: Redd Barna/Elin Martinez
Bedria er eldst i søskenflokken og ansvarlig for å passe småsøsken og familiens kyr. Hun har bare gått én måned på skolen for mange år siden, men drømmer om å få mer utdanning.

Jeg har akkurat vært i Babile, landstripen som deler de to regionene Somali og Oromiya fra hverandre i Etiopia. Dette området har vært rammet av tørke i over ett år. Det er også hjemmet til tusener av halvnomadiske familier, som lever av husdyrhold. De har hatt et tøft år med tørke og barskt vær.

Det er alltid en knapphet på vann her, så folk må flytte rundt etter hvor det er vann å finne. Jeg var opptatt av å finne ut hvordan været har rammet barna og deres tilgang til utdanning.    

Tre klasser med elever fra 3-21

Jeg besøkte en skole der jeg snakket med barn i alle aldre, læreren deres og andre medlemmer av lokalsamfunnet. Skolen har tre klasser, og hit går det både barn som er så unge som tre år og deres eldre søsken helt opp til 21 år.

Foto: Redd Barna
Her er Redd Barnas utdanningsekspert Elin Martinez i Babile i Etiopia for å kartlegge hvordan tørken rammer barnas skolegang.

Dette er en av flere mobile Redd Barna-skoler, som følger familiene når de flytter på seg for å komme nærmere en vannkilde. Utenfor skolen møtte jeg Bedria. Hun er den eldste i søskenflokken. Hennes eneste erfaring med skolen var en måneds undervisning for mange år siden. Nå passer hun på småsøsknene sine og tar seg av kyrne.

Hun skulle ønske hun kunne gå på skolen, men hvordan skal familien hennes få mat da? Bedria vil ikke gifte seg, og sier hun vil avslå ethvert tilbud.

Undervisning under åpen himmel

Skolens eneste lærer har undervist i mange år. Ofte foregår timene ute i skyggen av et tre inntil de lokale myndighetene bygger en skolebygning.

Foto: Redd Barna/Ingrid K. Lund
Barna Elin Martinez snakker med, drømmer alle om å få muligheten til å gå på skolen - slik disse somaliske flyktningbarna i Etiopias Somali-region får mulighet til gjennom Redd Barnas midlertidige teltskole.

Læreren forteller at når barna først blir borte noen dager for å hente vann, synker sannsynligheten for at de kommer tilbake til skolen igjen. Noen dukker opp igjen, noen blir involvert i andre aktiviteter, mens jenter som har fylt 14 år ofte blir gift.

Han var veldig tydelig på at antallet barn som dropper ut av skolen stiger nå som tørken er et større problem enn vanlig. Læreren tror Babile ikke har sett den verste effekten av migrasjonen til områder med mer vann ennå.

Mange dropper ut

Barns utdanning i denne usedvanlig tørre regionen er en test på foreldrenes vilje til å prioritere utdanning når barna egentlig trengs til å tjene penger til familien eller passe på kyrne.

Alle barna jeg snakket med, ønsker imidlertid å fortsette på skolen. Og de håper at alle vennene deres som har sluttet på skolen skal komme tilbake igjen. Håpet er at noen skal bygge en brønn i nærheten av der de bor slik at de ikke trenger å flytte videre på jakt etter vann.

Selv om den pågående krisen på Afrikas horn betyr at livreddende nødhjelpsarbeid har høyere prioritet enn utdanning akkurat nå, er det likevel avgjørende at vi finner ut mer om hvor viktig utdanning er for regionens barn. Å gå glipp av utdanning vil ha en stor innflytelse på livene deres – og på deres motstandsdyktighet og utvikling. Derfor er det viktig at vi retter søkelyset mot hvor viktig utdanning er også i katastrofesituasjoner.