– Det ser dessverre ut til at barna i Moria kan se langt etter Norges hjelp. Mens regjeringen venter mister barna sin barndom. Regjeringens løsning er skamfull, pinlig og formalistisk, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

Skriv under Redd Barnas opprop og krev at Norge må slutte å vente og begynne å hente barn fra Moria og de andre greske flyktningleirene:  

Signer Redd Barnas opprop

FN kritisk til Norges Moria-politikk

I et intervju med NRK kritiserer FNs flyktningsjef Filippo Grandi den norske regjeringens krav før Norge vil starte prosessen. Han er også bekymret for en voksende tanke om «mitt land først».

– Det har blitt politisk sensitivt å ta inn barn som trenger hjelp, gi dem beskyttelse. Hva slags Europa er dette blitt, spør Filippo Grandi i intervjuet med NRK.

Det var justisminister Monica Mæland som i slutten av mai annonserte at Norge vil hente barn fra leirene i Hellas, så fremt 8-10 andre europeiske land har hentet ut alle flyktningene de har forpliktet seg til å hente.

11 EU land, samt Sveits, Serbia og Norge har sagt at de vil bidra til relokaliseringen. Noen av de andre landene har startet å hente ut barn, og flere har startet prosessen med å planlegge relokaliseringen. Det vil likevel ta lang tid før alle landene har hentet alle flyktningene de har forpliktet seg til å hente. 

Foto: Simine Alam / Save the Children
Situasjonen for barna i Moria og de andre greske flyktningleirene er kritisk.

Kan ta måneder og år

– Regjeringens betingelse om å ikke foreta seg noen før andre land har fullført jobben gjør at det vil ta lang tid før Norge setter i gang relokalisering av barn og barnefamilier fra Moria og de andre greske flyktningleirene. Vi vet ikke en gang om det kommer til å skje hvis regjeringen ikke fjerner kravet om at de andre landene skal fullføre jobben først, sier Lange.

At ingen barn vil bli hentet til Norge i år på grunn av Norges krav, bekrefter også Phillipe Leclerc, Hellas-representant for FNs høykommissær for flyktninger til Klassekampen.

Moria-leiren på Lesvos er den største av flyktningleirene på de greske øyene. Der bor det rundt 6000 barn og totalt nesten 20.000 flyktninger. Over 670 av barna i Moria er på flukt uten foreldre eller omsorgspersoner.

Leiren er ikke laget for å huse mer enn 3000 mennesker. Hver familie får bare fire kvadratmeter å bo på. De lever trangt, i uhygieniske og kummerlige forhold. Syke barn har lite eller ingen tilgang på medisinsk hjelp, og mange lider av depresjon og traumer etter mange år i håpløshet.

– Norge har kapasitet til å bidra. Vi har tidligere god erfaring med å relokalisere fra Hellas og Italia, og det kommer nå et svært få antall asylsøkere til landet vårt. I tillegg har vi sett at mange kommuner har signalisert at de er klare til å bosette. Det er fullstendig uforståelig for folk flest at Norge bare skal sitte å vente, sier Lange.

Regjeringen vil ikke ta stilling til hvor mange Norge skal hente

Det er ukjent hvor mange barn og barnefamilier Norge ønsker å hente. Dette til tross for at andre land tydelig har sagt hvor mange de forplikter seg til. Finland varslet i april at de vil hente ut 100 enslige mindreårige og 30 voksne.

– Norge skal altså hente et ukjent antall på et ukjent tidspunkt, men innenfor de 3000 kvoteflyktningene vi allerede har forpliktet oss til. Redd Barna mener at Norges initiativ må komme i tillegg til det allerede vedtatte antallet på kvoteflyktninger, sier Lange. 

Generalsekretæren påpeker også at et flertall av den norske befolkningen mener at Norge bør bidra til å evakuere og ta imot noen av barna i flyktningleirene på de greske øyene, inkludert Moria-leiren på Lesbos. Det viser en undersøkelse utført av Respons Analyse på oppdrag fra Redd Barna.

Det er et bredt folkelig engasjement for barna i de greske leirene. 46.350 personer har tidligere signert et opprop initiert av ressursgruppa Evakuer barna fra Moria nå der man krever at Norge bidrar til at barnefamilier og enslige mindreårige evakueres fra flyktningleiren Moria.

21 organisasjoner tilsluttet seg oppropet. 125 norske kommuner har vedtatt i sine kommunestyrer å stille seg bak kravet. Flere biskoper, tidligere statsråder og engasjerte enkeltpersoner har tatt til orde for at Norge må handle nå.

– Nå har den norske regjeringen overlatt skjebnen til barn i flyktningeleirene til 8-10 andre europeiske land, i stedet for å gjøre det de helt fint kunne og burde gjort, nemlig å slutte å vente og begynne å hente, avslutter Lange.

Hva kan du gjøre?

  • Skriv under på Redd Barnas opprop og krev at den norske regjeringen må slutte å vente og begynne å hente barn fra Moria og de greske flyktningleirene. Skriv under her. 
  • Du kan bli med Redd Barna og gi klar beskjed til justisminister Monica Mæland om at hun må slutte å vente, og begynne å hente! Del bildene våre fra #MensMonicaVenter-kampanjen, tag justisministeren og si klart ifra at Norge ikke har tid til å vente på de andre landene skal realisere sine egne uttak.
  • Følg med på ressursgruppen Evakuer Barna fra Moria nå sin Facebook-side. Del postene, bli med på digitale markeringer for barna i de greske leirene, og legg ut bilder av deg selv i sosiale medier med en plakat som sier "Evakuer barna fra Moria nå!".