Foto: Redd Barna/Ashley Hamer
Barn kan være opptatt av ebola og ha mange spørsmål, sier Redd Barnas helserådgiver Georges Nalenga. Han oppfordrer voksne til å snakke med barna om skumle nyheter.

For ikke å snakke om historiene om hvordan ebola sprer seg minutt for minutt i Vest-Afrika, og at sykdommen også har kommet til Europa.

- Barn ser epidemien på tv og hører voksne snakke om den. De siste ukene har også flere europeiske land, som Norge, tatt imot smittede helsearbeidere. Barn kan derfor være opptatt av ebola, og noen kan også ha mange spørsmål eller være redd for sykdommen, sier helserådgiver i Redd Barna Georges Nalenga.

- Derfor er det viktig at foreldre og lærere snakker med barn om sykdommen. Slik kan vi hindre unødvendig frykt og skape trygghet, sier Georges Nalenga. Her gir vi noen råd om hvordan:

Snakk om det

Mennesker i gule beskyttelsesdrakter kan virke skremmende på barn. De kan ikke se ansiktene, og får raskt assosiasjoner til krig eller romvesener. Redd Barna vil derfor gi en håndstrekning til lærere og foreldre som vil snakke om ebola med barna.

En uformell samtale i klassen eller ved kjøkkenbordet om ebola og situasjonen i Vest-Afrika - og Europa – kan bidra til å berolige barn som er redde. Hva barna vet om epidemien kan variere, men Redd Barnas råd er likevel et godt utgangspunkt:


Råd til foreldre og lærere

  • Vær klar til å svare så konkret som mulig på spørsmål fra barnet ditt
  • Husk at særlig mindre barn «fyller ut» med fantasien når det er ting de ikke forstår
  • Legg merke til om barnet ditt er opptatt av ebola. Hvis ikke, hold igjen med selv å ta det opp.
  • Forhold deg rolig. Sykdommen er alvorlig, men det er svært usannsynlig at den sprer seg i Norge.
  • Særlig når det gjelder små barn: gjenta at sykdommen ikke er farlig for dem som bor i Norge, og at det blir holdt øye med utviklingen.
  • La ikke barn under tolv år se på nyhetene på tv alene. Unngå de mest skremmende bildene.
  • Hvis barnet ditt spør om fakta, søk opp informasjon, for eksempel på Redd Barnas hjemmeside.
  • Med barn over tolv år kan man snakke om hvordan verdenssamfunnet hjelper. 

Grunnleggende spørsmål – og svar til barna

1. Hva er ebola?
Ebola er en alvorlig sykdom, som man blir veldig syk av. Noen dør av den, særlig hvis de ikke får behandling tidlig. 
 
2. Hvordan blir mennesker syke av ebola?
Ebola smitter fra menneske til menneske, hvis man tar på en som er syk eller på noe som personen har tatt på. Det er derfor de som jobber med ebola-pasienter og på sykehusene har drakter, masker og sikkerhetsbriller på seg. 
 
3. Hvem risikerer å bli smittet?
Ebola er i dag mest farlig for mennesker i de landene i Vest-Afrika der sykdommen finnes. Norske turister eller hjelpearbeidere som arbeider i Vest-Afrika, kan bli smittet. Men blir de det, vil de bli isolert og behandlet på et sykehus i Norge.

4. Kan barn bli smittet?
Ja, det kan de - derfor skal også barn vite hvordan man passer på seg selv. 
 
5. Hvordan kan mennesker unngå å bli smittet?
Ved å vaske hendene med såpe eller desinfiserende midler. Unngå å ta på de som har ebola, eller på noe som de har tatt på. Folk som blir friske av ebola, får antistoffer i kroppen sin som varer i minst 10 år. Det finnes ennå ingen vaksine for ebola.
 
6. Hva er symptomene på ebola?
Der er forskjellige symptomer, mange av dem ligner på influensa. Noen av de mest vanlige er voldsom hodepine, høy feber, vondt i magen, diare og oppkast, vondt i musklene og at man blør og får blåmerker uten grunn.
 
7. Hva kan man gjøre?
Det er viktig at både barn og voksne i landene som er rammet vet hvordan de kan passe på, og at de går til legen eller sykehuset med engang hvis de har ebola-lignende symptomer som hodepine og feber. Da er sjansen for å bli frisk større, og det er mindre risiko for å smitte andre.