Over 400 barn på Gaza har blitt drept og over 3000 barn er skadet siden angrepene begynte 7. juli i år. Over 100 000 mennesker har fått husene sine ødelagt.

Etter åtte dagers våpenhvile er kampene i gang igjen. Det forhindrer nødhjelp, blant annet psykososial støtte, til de 370 000 barna som så sårt trenger det. Etter at 230 skoler på Gaza har blitt bombet og ødelagt er også første skoledag, som kunne gitt barna en mer normal hverdag, utsatt.

Hva må gjøres for umiddelbart å stoppe de alvorlige bruddene på barns rettigheter i Gaza? Og hvordan sørger vi for at noe liknende ikke skjer igjen? Her er Redd Barnas mening om hva som må gjøres:

Foto: Redd Barna / Loulou d’Aki
Tre barn på ni, fire og syv fra Gaza har tatt med seg noen av tingene sine etter at hjemmene deres ble ødelagte etter angrepene på Shishaya.

Her og nå…

Redd Barna krever en fullstendig våpenhvile, slik at barn og voksne umiddelbart kan få den hjelpen de trenger. Vi ber Israel sikre tilgang for hjelpearbeidere til alle berørte områder.

Redd Barna fordømmer bruken av eksplosiver i bebygde områder, som særlig setter barns liv i fare. Vi krever respekt for sivilbefolkningen på Gaza, og skoler, sykehus og andre områder der sivile søker tilflukt må ikke angripes.

Alle parter må forplikte seg til å følge “Lucens Guidelines for protecting schools and universities from military use during armed conflict”, utarbeidet blant annet i samarbeid med Redd Barna.

Foto: Redd Barna
Ei 11-år gammel jente holder en dukke hun har fått av Redd Barna. Jenta får behandling for brannskader på Nasser-sykehuset i Khan Younis. Redd Barna deler ut leker til barna på sykehuset.

… og på sikt

Det er ikke første gang barn i Gaza opplever alvorlige brudd på sine grunnleggende rettigheter. Barn eldre enn seks år i Gaza gjennomlever nå sin tredje krig. Til sammen 385 barn ble drept under militæroffensivene i 2008/2009 og 2012.

Allerede før den siste eskaleringen av krisen var befolkningen svært sårbare, etter sju år med blokade av Gazastripen. Redd Barnas rapport «Gaza’s children falling behind» viser hvordan omfattende restriksjoner på bevegelse av mennesker og varer, har hatt direkte påvirkning på barns liv og helse i Gaza.

Høy arbeidsledighet og svak økonomi har bidratt til dårlige sosiale kår for barn og deres familier. Mangel på mat, rent vann, helsetjenester og elendige sanitærforhold har gjort befolkningen utmattet, og mange barn lider av feilernæring. Allerede før i sommer var over 80 prosent av befolkningen på Gaza avhengige av nødhjelp.

Det er derfor ikke tilstrekkelig å gå tilbake til situasjonen slik den var før den pågående krigen. Blokaden, i kombinasjon med en langvarig okkupasjon og økende voldsbruk, har skapt problemer som kun kan løses gjennom en fremforhandlet langsiktig avtale mellom partene i konflikten.

En varig løsning

Redd Barna mener følgende må til for å få på plass en varig løsning på den humanitære situasjonen i Gaza:

– Blokaden av Gaza må oppheves, i tråd med anbefalinger fra FN. Det må etableres en klar tidslinje for oppheving av restriksjoner på bevegelse av varer, tjenester og mennesker til og fra Gaza.

– Volden må stoppe, en gang for alle. Internasjonale aktører må gjøre en større diplomatisk innsats for å bidra til langsiktige tiltak som sikrer verdighet og sikkerhet for palestinere og israelere.

– Nødhjelp er ikke tilstrekkelig for å dekke behovet i Gaza. En varig, robust og langsiktig finansiering av utviklingsstrategier for Gaza må på plass.

– De som er ansvarlige for angrep på sivile må stilles til ansvar. Sivile, spesielt barn, betaler den høyeste prisen for volden i Gaza.

Over 12 000 nordmenn underskrev Redd Barnas opprop for en varig løsning for barna rammet av konflikten mellom Israel og Palestina denne sommeren. I slutten av august ble disse overlevert FN, sammen med signaturer fra Japan, Storbritannia og Spania. Se uttalelsen fra FNs generalsekretær under mottakelsen av de 80 000 signaturene her >