Foto: Redd Barna / Hanne Bjugstad
- Jeg er redd bare jeg hører ordet flom, sier Yen Svey Pov, (11) fra Kambodsja, her på skoleveien. Landet blir stadig oftere rammet av flom.

Barn under fem år blir hardest rammet av endringer i klimaet, viser rapporten «Children and Climate Change» som lanseres mandag.

Rapporten, som er laget av Vista Analyse, viser hvordan barn rammes av sult, malaria, underernæring og avbrutt skolegang, som direkte følge av klimaendringene.

Klimaendringene alene fører blant annet til at 100 000 barn dør av sult og 30 000 barn dør av malaria og diare. 700 millioner barn bor i land med «stor» eller «ekstremt høy risiko» for klimaendringer. De fleste av landene ligger i området på, eller rett nord for, ekvator.

Se norsk sammendrag av rapporten her > 

Eliah (12) møter Stoltenberg

Foto: Redd Barna / Hedinn Haldorson
Ei jente fra Etiopia holder opp en tegning som viser hvordan de skal bekjempe jordras i regntiden.

Også i Norge påvirker klimaendringene barns liv, for eksempel gjennom økt forekomst av flom og skred de siste tiårene. Rapporten peker også på at barn i Norge jevnlig mottar informasjon om klimaproblemets alvor, og i stor grad er klar over sammenhengene mellom vestlig livsstil og klimagassutslipp.

Miljøagent Eliah Hudgins (12) overleverer rapporten til FNs spesialutsending for klima, Jens Stoltenberg, på Redd Barnas barnerettighetsfrokost på mandag.

Eliah, som også kommer på lanseringen sammen med resten av klassen sin på Kjelsås skole, er bekymret for hva klimaendringene gjør med barns framtid.

"Jeg er redd og sint og lei meg fordi dere ødelegger naturen, dyr og min framtid og alle andre barn sin" skrev han i et brev til Stoltenberg, da han ledet den forrige regjeringen.

Barn må involveres

Yngre mennesker som gruppe er mest bekymret for klimaendringene. 74 % av barn er bekymret for hvordan klimaendringer påvirker vår planets framtid, og at verden vil forandre seg før de blir voksne, som følge av klimaendringene, sier rapporten.

Rapporten anbefaler at barna i større grad lyttes til og involveres i arbeidet for å
forhindre at klimaendringene utvikler seg til klimakatastrofer. Ikke bare fordi de er de største ofrene, men like mye fordi de verdens barn har en rekke viktige roller å spille i forbindelse med klimaendringer.

Barn vet godt hvor faren for klimaendringer i lokalmiljøet er størst, de tenker ofte mer langsiktig og vet hva som trengs for å beskytte dem ved en eventuell flom eller storm. I tillegg er de fremtidens ledere og deres fremtidige handlinger vil avgjøre i hvilken grad klimakrisen blir løst, ifølge rapporten.

Foreslår barnekonsultasjoner før Paris

Generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang har nylig besøkt de katastroferammede områdene på Filippinene, og snakket med barn som ble rammet av den største og nyeste naturkatastrofen.

Hun gir nå FNs klimautsending Jens Stoltenberg et helt konkret råd til hva som må gjøres:

- Før klimatoppmøtet i Paris i 2015 foreslår vi å gjennomføre barnekonsultasjoner. Ved å snakke med barn i mange land – både i land som er sårbare for klimaendringene og land som har ansvar for og penger til å gjøre noe med klimaendringene – har vi mulighet til å inkludere barns unike behov og prioriteringer i arbeidet med ny klimaavtale, sier Wang.