Foto: Redd Barna
Generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang er bekymret for at fordelingen i neste års bistandsbudsjett ikke vil reflektere befolkningens ønsker i tilstrekkelig grad.

Tirsdag er det regjeringens siste budsjettkonferanse om Statsbudsjettet 2011. Samlet norsk bistand i 2009 var på 25,7 milliarder kroner. Redd Barna er bekymret for at fordelingen i neste års bistandsbudsjett ikke vil reflektere befolkningens ønsker i tilstrekkelig grad.  

Redd Barna mener at barn og unge må bli en hovedsatsning i norsk utviklingspolitikk, slik likestilling er i dag.  Dette støttes av undersøkelsen der 76 prosent av de spurte svarer at bistanden bør gå til barn.

– Noe av det viktigste vi kan gjøre for barn er å endre årsakene til klimaendringer, konflikter og fattigdom. Dette er endringer som vil skje over lang tid. Arbeidet må derfor kombineres ned en direkte innsats for barns helse, skolegang og beskyttelse. Uten å satse på de fattigste barna, og sikre en frisk og velutdannet generasjon vil utviklingsland ikke kunne skape varig vekst og utvikling, sier generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang.

Regjeringens fem hovedsatsingsområder i utviklingspolitikken er i dag klima, fredsbygging, menneskerettigheter og humanitær bistand, olje og ren energi, likestilling, godt styresett og kamp mot korrupsjon.

Foto: Redd Barna
46 prosent av de spurte mener nødhjelp er et av de viktigste formålene for norsk bistand. Redd Barna vil at regjeringen øker bevilgningene til forebygging.

Ønsker sterk satsing på nødhjelp

46 prosent av de spurte mener nødhjelp er et av de viktigste formålene for norsk bistand.

– Redd Barna er svært glade for regjeringens sterke satsing på klima i utviklingspolitikken. Nå krever vi at regjeringen spesielt øker bevilgningene til den delen av klimasatsingen og nødhjelpen som handler om å forebygge naturkatastrofer, og at de prioriterer barn i dette arbeidet. Barn som lærer på skolen og i lokalsamfunnet sitt hvordan de skal opptre under en flom eller en orkan har mye større sjanse til å overleve når katastrofen rammer, sier Wang.

– Verden må reagere før en katastrofe har skjedd. Om lag 175 millioner barn kan bli rammet av naturkatastrofer de neste ti årene. Millioner av liv kan reddes i fremtiden dersom verdenssamfunnet satser på forebygging av naturkatastrofer, sier Wang.

Foto: Redd Barna
Halvparten av de spurte svarer at utdanning er det viktigste formålet bistanden bør gå til. Verdens ledere har gjennom FNs tusenårsmål lovet alle barn at de skal få gå på skole innen 2015.

72 millioner barn uten skolegang

Halvparten av de spurte svarer at utdanning er det viktigste formålet bistanden bør gå til. Verdens ledere har gjennom FNs tusenårsmål lovet alle barn at de skal få gå på skole innen 2015. 72 millioner barn får ikke utdanning. Det er fem år igjen til alle barn skal ha tilgang til utdanning.

– Den internasjonale bistanden til utdanning synker. Ved å øke satsingen på utdanning kan Norge gjøre en forskjell for svært mange fattige barn og deres framtidsmuligheter. Regjeringen må øke andelen av bistanden som går til utdanning. I dette kravet har Redd Barna både med seg Stortinget og den norske befolkningen, sier Wang.

I behandlingen av Stortingsmeldingen "Klima, kapital og konflikt" ba Stortinget regjeringen om en økning av andelen av norsk bistand som går til utdanningssektoren.

Sterkere helsevesen redder liv

– Redd Barna er veldig glade for den sterke internasjonale satsingen regjeringen har for å redusere barne- og mødredødeligheten. På bistandsbudsjettet til neste år er det svært viktig at man støtter utviklingsland i å bygge sterke helsevesen som når ut til de aller fattigste. Man må ansette nok helsearbeidere som kan nå ut til de mest marginaliserte befolkningsgruppene, sier Wang.

De siste årene har den internasjonale satsningen mot barnedødelighet økt, men man har ikke klart å nå de fattigste barna. 99 prosent av barn som dør før de fyller fem år bor i utviklingsland. Det er barna fra de fattigste og mest marginaliserte befolkningsgruppene som har dårligst odds for å overleve.