Foto: Redd Barna/Hedinn Halldorsson
Selv om fire millioner mennesker er fremdeles uten tak over hodet I Filippenene er det godt humør i Redd Barna teltet i Binon-An som fungerer som et sikkert lekeområde for barn.
Foto: Redd Barna/Hedinn Halldorsson
Seks millioner barn ble rammet av tyfonen Haiyan. Som alltid under katastrofer er barn de mest sårbare. Det trygge lekeområdet for barn i Nion-An er kun et av mange. For tiden driver vi ca 30 slike for barna på Filippinene.
Foto: Redd Barna/Hedinn Halldorsson
Barna i Binon-an står ved ruinene av deres gamle klasserom. Resten av barneskolen blåste tyfonen til havs.
Foto: Redd Barna/Hedinn Halldorsson
Det er ikke mye igjen av barnas gamle skole i Binon-An etter tyfonens herjinger.
Foto: Redd Barna/Hedinn Halldorsson
Nesten alle skolene på øyen Tanay ble gjevnet med jorden etter tyfonen. Eksperter sier at gjennoppbyggingen kan ta måneder og år. Redd Barna jobber etter en treårsplan som blandt annet går ut på å bygge opp gijen skoler, distribuere skolemateriale og utdanne lærere.
Foto: Redd Barna/Hedinn Halldorsson
Flertallet av de filippinske skolene er åpnet igjen etter tyfonen rammet den 8 november 2013. Det gjelder alikevel ikke alle skoler. I mellomtiden fungerer våre trygge lekeområder som et samlested og erstatning for barnehager og skoler.