Foto: Redd Barna
Rektor Khalid Jobari ved den Redd Barna-støttede skolen Al-Motasam i Jordans hovedstad Sana’a gjør sitt ytterste for å holde skolens elever unna de voldelige demonstrasjonene i landet. Demonstrasjonene har kostet mange menneskeliv.

– Jeg har hørt om mange barn som har blitt drept i demonstrasjonene. Mange andre har blitt tvunget til å slutte på skolen. Sånn skal det ikke være. Alle barn har rett til beskyttelse, sier 14 år gamle Marwan.

Både i hovedstaden Sana’a og i storbyen Aden sør i Jemen har mange skoler blitt stengt de siste ukene. Elevene der har fått beskjed om å gå ut i gatene for å protestere.

– Dette er et brudd på barnas rett til utdanning. Og sikkerheten og velferden deres er i fare. Vi vet fra tidligere erfaring at skolen har en avgjørende betydning for at barna kan beholde følelsen av trygghet og stabilitet i en krisesituasjon, sier Fatima Al Ajel ved Redd Barnas kontor i Jemen.

Foto: Redd Barna
Marwan (14) tror han kan bidra mer til Jemens utvikling om han fortsette på skolen i stedet for å demonstrere.

Nekter å la elevene demonstrere

Marwan går på den Redd Barna-støttede skolen Al-Motasam i Sana’a. Den er en av åtte skoler i hovedstaden som fremdeles holder åpent. Rektor Khalid Jobari har blitt oppringt fra en rekke ulike organisasjoner som har bedt ham om å la elevene delta i demonstrasjoner i Sana’a. Men han har nektet.

– For noen uker siden hadde jeg et møte med foreldrerådet på skolen for å diskutere dette problemet. Jeg ble lettet da alle foreldrene var enige i at vi ikke skal involvere barna i de politiske problemene, sier Jobari.

Skolen arrangerte holdningsskapende informasjonsmøter både for alle elevene, i moskeen og i lokalsamfunnet. Nå ønsker elevene selv å fortsette utdanningen sin, ikke delta i demonstrasjonene. 

Utdanning gir bedre fremtid

– Jeg gjorde det krystallklart for elevene at skolen er for utdanning. De kan bedre fremtiden sin gjennom skolegang, ikke demonstrasjoner. Selvsagt har alle rett til å si meningen sin, men barnas utdanning skal ikke bli avbrutt på grunn av den vanskelige politiske situasjonen, sier Khalid Jobari.

Det er 14 år gamle Marwan veldig glad for.

– Jeg vil ikke la noen, verken lærere eller andre elever, tvinge meg til å delta i demonstrasjonene. Det betyr ikke at jeg ikke bryr meg om hva som skjer i landet mitt. Men jeg er overbevist om at jeg må fortsette utdanningen min. Kun slik kan jeg bidra til å utvikle landet mitt i fremtiden, sier Marwan.     

Jemen er det fattigste landet i Midt-Østen. Nesten halve befolkningen er barn, og problemene er mange: Få barn får fødselspapirer med tilhørende rettigheter. Mange begynner aldri på skolen. Og mange jenter blir giftet bort i ung alder.