Bildesaken om Skolen under broen er del av en større sak i Redd Barna-Magasinet 3/2013.

Historien om skolen under broen er nesten for god til å være sann. For noen år siden gikk butikkeier Rajesh Kumar Sharma inn i slummen for å kjøpe noen blomsterpotter. Han la merke til alle barna som lekte i skitt og søle, og undret seg over hvorfor de ikke var på skolen. Svaret var at foreldrene ikke hadde råd til skoleuniformer og materiell.

- Så gjør noe med det da! sa Rajesh til foreldrene. - Hva vil du gjøre? fikk han til svar. Det hele endte med at Rajesh lovte å starte en skole. - Et løfte jeg angret på senere på kvelden, men så bestemte jeg meg for å holde mitt ord, forteller han. - Barna kommer seg aldri ut av slummen uten skolegang.

Da deler av slummen ble revet i fjor, til fordel for en ny t-bane, mistet Sharma skolelokalene sine. Da så han muligheten i plassen under selve t-banebroen, som nå "huser" 60 elever. Se bilder fra den fascinerende skolen under broen her:

Foto: Redd Barna/Prashanth Vishwanathan
Hver dag koster elevene bakken ren for grus, og ruller ut plastmatter. Mattene, og to plaststoler, er skjenket skolen av slumbeboerne. Barna er veldig glade for å ha fått noe å sitte på gjennom en lang skoledag.
Foto: Redd Barna/Prashanth Vishwanathan
Elevene rekker litt lek før timen starter.
Foto: Redd Barna/Prashanth Vishwanathan
Abdul Rehman er fire og et halvt år, og går på skolen i et åpent klasserom under en t-banebro i New Dehli, India. Lærerne Rajesh Kumar Sharma og Laxmi Chandra har elever fra 4 til 15 år.
Foto: Redd Barna/Prashanth Vishwanathan
Fem år gamle Shivan lærer bokstavene på en tavle. Krittet er kalkbiter fra byggeplasser i området.
Foto: Redd Barna/Prashanth Vishwanathan
Elevene på skolen under broen er ivrige på å lære og delta i undervisningen. Gruppen er fra 4 til 15 år.
Foto: Redd Barna/Prashanth Vishwanathan
Den åpne skolen har tavler i betongveggen, og et underlag av plast til å sitte på. Barna koster selv bakken, og legger ut mattene hver morgen.
Foto: Redd Barna/Prashanth Vishwanathan
- Jeg mener alle bør bidra til fellesskapet, og skape et bedre samfunn, sier skolens lærer Rajesh Kumar Sharma. - Dette er mitt bidrag. Når jeg ser utover flokken med 60 barn, blir jeg lykkelig.
Foto: Redd Barna/Prashanth Vishwanathan
Fra 9 til 11 jobber lærerne uten lønn for de ivrige elevene. - Vi lukker øynene for de dårlige forholdene, forteller Sharma. - Det eneste vi er opptatt av er læring, og at barnas nysgjerrighet blir vekket.