Foto: Redd Barna/ Mai Simonsen
Mange kriser varer i flere tiår. Jo lenger et barn ikke går på skole, desto større risiko for at det aldri kommer tilbake i utdanning, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang

Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang skal holde innlegg sammen med blant andre utviklingsminister Heikki Holmås og Englands tidligere statsminister Gordon Brown.

– Mange kriser varer i flere tiår. Jo lenger et barn ikke går på skole, desto større risiko for at det aldri kommer tilbake i utdanning. Derfor er det så viktig å sørge for at barns skolegang ikke blir avbrutt under krig og konflikt, sier Wang.

Foto: Redd Barna/ Rebecca Janes
Rett etter jordskjelvet i Haiti, startet Redd Barna flere gateskoler for barna i Port-au-Prince. Det tok ikke mange dager før klasserommene var fylt til randen med barn som lærte om sine egne rettigheter, om hygiene og andre livsviktige kunskaper.

61 millioner barn utenfor skolen

Nesten halvparten av barna som ikke går på skolen, lever i områder med konflikt.

- Målet om grunnskole til alle lar seg ikke realisere uten at barn som lever i konflikt og kriser får skolegang, sier Wang.

Hun mener at skolen  kan støtte effektivt  opp om annen nødhjelp ved å bidra med viktig kunnskap  i krisesituasjoner.

- Vi vet om mange kriser lang tid i forveien. Det er derfor fullt mulig å planlegge en humanitær respons som inkluderer utdanning – før katastrofen har utartet seg. Uten skoletilbud går mange muligheter for å yte koordinert og målretta innsats mot barn i kriser tapt.

Få utdanning øverst på utviklingsagendaen

Generalsekretæren sier at trendene i utviklingspolitikken skifter og at finanskrisen har ført til at mange av de rikeste landene kutter i sine bistandsbudsjetter.

- For noen år siden var utdanning øverst på utviklingsagendaen i mange land, deriblant Norge. Slik er det ikke lenger. Redd Barna vil være pådrivere for at like og rettferdig tilgang til utdanning er en hovedprioritet framover, også i konflikt og kriser, avslutter Wang.

Les mer om vårt utdanningsarbeid her