Foto: Redd Barna/Anna Kari
Utdanning redder liv. Skole gir ikke bare barna beskyttelse, men også de nødvendige kunnskapene til å unngå fattigdom, holde seg friske og få håp for fremtiden.

67 millioner barn i verden går ikke på skolen. Over 40 prosent av disse barna bor i konfliktområder. Det er hovedkonklusjonen i Unesco-rapporten "The Hidden Crisis: Armed Conflict and Education", som lanseres i Norge i dag.

Vi har vært en viktig bidragsyter til denne FN-rapporten. Derfor er Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang med i panelet som skal presentere rapporten på et heldagsseminar i dag.

Redd Barna advarer om at flere barn kan være uten tilgang til grunnskole i 2015 enn i dag – dersom det internasjonale samfunnet bryter løftene om å finansiere tusenårsmålet om utdanning. De rike landene i verden har lovet nesten 100 milliarder kroner til arbeidet med å sikre utdanning til alle. Det er ikke mer penger enn de samme landene bruker på militæret i løpet av seks dager.

– Redd Barna har gang på gang bedt om at de rike landene må gi mer penger til å støtte utdanning i land som er rammet av krig og konflikt. En rettferdig tilgang til skole og utdanningens innhold er svært viktig for å skape fred og toleranse, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang. 

Gjennom kampanjen "ABC redder barna" har vi sikret over ti millioner barn i land berørt av krig og konflikt et bedre skoletilbud. I tillegg har 1,7 millioner barn fått mulighet til å gå på skolen for aller første gang. Slik har Redd Barna vist at det er mulig å gi utdanning også til barn som lever i land med krig og konflikt.

Se bildene fra rapporten her: