– Redd Barna gjør en viktig innsats for å gi barn skolegang, selv om de er på flukt fra hjemstedet sitt. Det bidrar til å opprettholde en normal tilværelse og gir barna og familiene deres tro på fremtiden, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre til NTB.

Støtten på ti millioner kroner fra UD er med på å sikre at mange barn kan fortsette skolegang og ha et trygt sted i en ellers vanskelig tilværelse. Den stadig mer usikre situasjonen i Khyber i Pakistan har gjort mange familier til flyktninger i eget land.

En pakistansk militæroperasjon mot militante grupper i det fjerntliggende området har ført til at flere hundre tusen mennesker er tvunget på flukt - halvparten av dem er barn. Fortsetter den usikre situasjonen vil 600 000 mennesker måtte flykte. Mange søker husly i Peshawar og områdene rundt. Mesteparten av foreldrenes tid går til å finne et sted å bo, og skaffe mat de kan spise. Dermed er det lite tid til å undersøke om barna kan gå på skole.

Redd Barna ser behovet for at barn må få gå på skole selv om de er på flukt fra hjemstedet sitt. Der kan de få en følelse av en normal hverdag, og bearbeide vanskelige opplevelser. For å møte behovet har Redd Barna opprettet midlertidige læresteder flere steder i Peshawar.

Mariam er en aktiv fireåring som bruker lærestedet som ble satt opp for en måned siden. Hun er den yngste av fire søstre og to brødre. Familien kom til Peshawar for to måneder siden, etter at kampene i landsbyen deres ble stadig verre.

Søsteren hennes, Fahia (12) forteller at skolegangen deres ble avbrutt da de måtte flykte.

Måtte slutte på skolen 

Foto: Redd Barna
Mariam holder godt fast i storesøster Fahia. De to er glade for å kunne være på Redd Barnas midlertidige skole. Livet for familien deres har vært vanskelig etter at de måtte flykte, og skolen er viktig for å bearbeide opplevelser.

- Ingen av oss har gått på vanlig skole siden krigen startet. Da vi kom hit ble vi så glade over å finne ut at dette læresenteret skulle åpne, og at jeg og søsteren min kunne komme hit hver dag, sier Fahia.

Mens lillesøster Mariam leker med de andre barna forteller Fahia til Redd Barnas ansatte at foreldrene ikke hadde råd til å sende alle søsknene på skole etter at de måtte flykte.

- Brødrene mine må jobbe hele dagen sammen med faren vår. Jeg hjelper mamma med husarbeid hver morgen før jeg kommer hit. Når jeg kommer hjem tar jeg oppvasken og rydder. Det gjør meg ingenting å gjøre dette arbeidet fordi jeg har det så fint på læresenteret. Mariam var veldig ensom og savnet vennene sine etter at vi flyktet. Nå lærer hun noe hver dag. Om kvelden, når hun legger seg, må hun ha pennalet med blyanter og viskelær ved siden av senga. Hun er redd for at jeg skal ta hennes ting selv om jeg har et eget sett selv!

Lederen av den midlertidige skolen viser Mariam hvordan man holder en blyant, og lærer henne å skrive alfabetet. Hun konsentrerer seg om å holde pennen riktig, mens hun ser på de andre barna som står rundt henne og gir henne råd. Når Mariam fornøyd viser fram et ark hun har skrevet på klapper medelevene for henne.

- Jeg er så glad for at vi har denne midlertidige skolen. Jeg skal gjøre mitt beste for at Mariam vokser opp og blir en viktig person som alle er stolte av, sier Fahia.

Fortsatt alvorlig

Militæroperasjonen i Khyberområdet fortsetter med full styrke, og det er lite sannsynlig at familiene vil kunne vende hjem igjen med det første. Redd Barna og andre hjelpeorganisasjoner er på plass i området, og ønsker å bruke ni millioner dollar eller 51 millioner kroner for å hjelpe 200 000 av de mest utsatte barna og deres familier. Men så lenge krisen får så liten oppmerksomhet blant givere og i media internasjonalt, er det vanskelig å skaffe nok penger til å finansiere nødhjelpsoperasjonen.
 
I tillegg til de trygge lærestedene vil Reddd Barna sikre at barn får tilgang til helsetjenester. Vi deler også ut telt, tepper, mat og vann til desperate familier på flukt fra kampene.