Foto: Almija Kapidzic

For mange av ungdommene som deltar på Redd Barna og samarbeidspartneren Accentures pilotprosjekt ”Skills to Succeed” i Bosnia-Hercegovina var det for et år siden utenkelig at de skulle få en utdanning som ville kvalifisere dem for arbeidslivet.

Flesteparten av deltakerne er rom, og selv om de har fullført grunnskolen, er mangelen på et helhetlig utdanningstilbud med skikkelig oppfølging en barriere. Det er også diskriminering og fordommer fra arbeidsgivernes side.

Derfor har Redd Barna sammen med Accenture utviklet en modell som skal sikre at ungdommene ikke bare lærer faget og tilegner seg de ferdighetene de trenger for og lykkes, men som også sikrer at lokalt arbeidskontor, utdanningsinstitusjoner og næringsliv er med på laget.

Læring eller gründer?

I april ble 50 ungdommer ferdig med fagdelen av kurset der de kunne velge mellom å bli frisør, skredder, møbeltapetserer eller sveiser. Siste del av kurset er nå i gang, og skal gi ungdommene ferdigheter som er viktige for å få en jobb eller starte for seg selv i et stadig vanskeligere arbeidsmarked. I tillegg til innføring i bruk av PC, enkel økonomistyring og hvordan starte for seg selv, lærer elevene hvordan de skal skrive en CV, presentere seg selv og ikke minst gjennomføre et godt intervju.

Anel Bivic (26) var en av de som valgte sveising, og han håper på en lærlingplass så snart han er ferdig med den siste delen av kurset.

– Jeg vet at jeg har fortsatt mye å lære, og håper jeg får muligheten til å jobbe med mer erfarne sveisere. Jeg er villig til å jobbe gratis bare jeg får den erfaringen jeg trenger, sier han.

Almina Meseljevic (22) på sin side, satser på en fleksibel arbeidsdag som frisør.

- Å bli frisør gjør at jeg kan jobbe hjemmefra, og det er veldig viktig for meg. Jeg har to barn på fem og to år, så det er ikke så lett å jobbe i en salong, forteller Almina.

Foto: Almija Kapidzic

Oppskalering til hele regionen

For Redd Barna er dette et viktig prøveprosjekt. Vi har i mange år jobbet med å få rombarn registrert og inn i skolen, men mange elever sliter med å fullføre. Manglende motivasjon blant både elever og foreldre er en viktig grunn – mange spør oss hvorfor barna skal fullføre grunnskolen hvis de ikke får en utdannelse eller en jobb uansett.

- Det håper vi å kunne gjøre noe med gjennom dette prosjektet. Greier vi å få ungdommene ut i arbeidslivet, vil det ikke bare gi dem og familiens liv en viktig inntekstkilde. Vi vil også få gode rollemodeller og suksesshistorier som kan tjene som inspirasjon for andre barn og unge, sier Linda Pérez Bukåsen, regionalleder for Redd Barnas arbeid i Sørøst-Europa.

Erfaringene fra pilotprosjektet skal tas videre til Redd Barnas programmer i Albania, Kosovo, Serbia og Montenegro. Samarbeidsprosjektet med Accenture har også resultert i en modell for oppskalering, og greier Redd Barna og skaffe midler, håper vi å kunne gjennomføre lignende prosjekter i alle de fem landene vi jobber i på Balkan.