Foto: Redd Barna/Ingrid K. Lund
Kjersti Holden er klar for sitt første oppdrag som utsending fra Redd Barnas beredskapsgruppe.

Ved nyttår mister alle flyktninger fra Angola og Rwanda som nå bor i Zambia flyktningstatusen sin. Mennesker fra disse to landene utgjør nesten halvparten av alle flyktningene i Zambia, og 23 000 personer står da i fare for å bli ”forbudte immigranter” som kan bli sendt ut av landet med tvang. En god del av flyktningene fra Angola og Rwanda er barn som er i Zambia på egenhånd.

– Jeg skal sørge for at ungene har omsorgspersoner. Det må gjøres grundige vurderinger av hva som er den beste løsningen for hvert enkelt barn. Jeg skal etablere barnevernpaneler som skal gjøre denne vurderingen, og følge opp arbeidet deres. Det er viktig å få på plass gode rutiner så vi sikrer viktige praktiske ting som at ungene har papirene i orden, sier Kjersti Holden.

Jobbe i flyktningleire

Flyktningene bor i to områder, Meheba og Mayukwayukwa, og Holden skal tilbringe mye tid i begge disse to flyktningbosetningene, i tillegg til i landets hovedstad Lusaka.

– Jeg skal både jobbe direkte med barna og på et overordnet nivå med å prøve å få til varige systemforandringer så barna og deres rettigheter blir ivaretatt, sier Holden.   

Hun skal etter planen være i Zambia i seks måneder. Dette er hennes første beredskapsoppdrag for Redd Barna.

Spent og forventningsfull

– Jeg er spent og gleder meg til å komme ut. Dette er noe jeg har hatt lyst til siden jeg var liten. Det blir utfordrende og krevende, men jeg tror jeg kan ha god nytte av tidligere erfaringer i oppdraget, sier Kjersti Holden.

41-åringen er utdannet barnevernspedagog, og hun har relevant erfaring fra både Brasil og Polen. Opprinnelig er hun fra Brønnøysund, men bor nå i Oslo, hvor hun jobber i Foreningen for Fangers Pårørende. Der jobber hun med barn og unge som har familiemedlemmer i fengsel.

– Jeg har vært i Zambia for sju år siden i forbindelse med at jeg tok utviklingsstudiet. Da fokuserte min gruppe spesielt på foreldreløse barn. Så det blir fint å skulle tilbake til Zambia. Det var fint å være der, folk var imøtekommende og vennlige, forteller Kjersti Holden.