Foto: Redd Barna/Ingrid K. Lund
Søndag drar Kristine Haldorsen til Uganda på et seks måneders lang beredskapsoppdrag på utlån fra Redd Barna til FNs høykommissær for flyktninger.

Som medlem av Redd Barnas beredskapsgruppe er Kristine Haldorsen klar til å reise ut på oppdrag på 72 timers varsel. Søndag drar hun til Mbarara sørvest i Uganda for å hjelpe FNs høykommissær for flyktninger med å sikre beskyttelsen til barna i tre flyktningleire. Totalt bor det 67 000 mennesker i de tre leirene, hvorav 33 000 er barn.

– Flyktningene kommer fra ni ulike land, men hovedvekten er fra Kongo. 324 barn bor i leirene uten familiemedlemmer til å ta seg av dem. Jeg skal blant annet sikre at disse sårbare barna får den nødvendige beskyttelsen og omsorgen, sier Haldorsen.

Gjenforene familier

De fleste av disse barna kom til Uganda som en del av flyktningstrømmen fra Den demokratiske republikken Kongo høsten og vinteren 2008. Noen av barna kom bort fra familiene sine under den ofte dramatiske flukten fra krig, kaos og overgrep i hjemlandet. Andre mistet kontakten med foreldrene da de ble flyttet fra midlertidige flyktningleire i Uganda og til de permanente leirene de bor i nå.

Foto: Redd Barna/Benedicte Kurzen
Mange barn kom bort fra familiene sine i kaoset som hersket i den krigsherjede prrovinsen Nord-Kivu i Kongo rundt årsskiftet 2008/2009 – i likhet med disse barna i Goma. 324 av barna i de tre flyktningleirene i Mbarara sørvest i Uganda er fremdeles helt uten slektninger.

– Det blir derfor viktig å få i gang et godt system for å oppspore barnas familiemedlemmer – både i Uganda og over grensen i Kongo. Og å gjenforene barna med slektingene, sier Haldorsen.

Mange utsatt for vold og overgrep

Hun skal også koordinere og styrke samarbeidet mellom FN og de ulike hjelpeorganisasjonene som jobber med barns beskyttelse i leirene.

Foto: Redd Barna/Benedicte Kurzen
Her får en gutt som kom bort fra familien sin under krigen i Kongo trøst av en av Redd Barnas medarbeidere.

– En del av barna har vært utsatt for vold, overgrep og misbruk. Det gjelder både barn som er alene og barn som er i leirene sammen med familiene sine. Det blir derfor en viktig oppgave å sørge for at disse barna blir fulgt godt opp. Jeg skal også jobbe med å styrke strukturene for barns beskyttelse innad i de tre flyktningleirene. Det vil si å sikre at komiteene for barns velferd fungerer skikkelig og at barn som er bor i fosterhjem blir fulgt opp, forklarer Haldorsen. 

Spent før avreise

Hun skal være i Mbarara i seks måneder. Haldorsen har vært med i Redd Barnas beredskapsgruppe siden 2002, og har tidligere vært på oppdrag både i Angola, Burundi, Benin og Mosambik. Her hjemme har hun i det siste jobbet med flyktninger i mottak samt med behandling og veiledning. Hun er kroppsterapeut og underviser også i meditasjon. 

– Dette blir første gang jeg jobber i et engelsktalende land, og jeg har aldri vært i Uganda tidligere. Dette er også første gangen jeg jobber med barns beskyttelse, så det blir spennende. Det er nok mye å lære, så jeg er spent på hva jeg kommer til. Men jeg kjenner FNs høykommissær for flyktninger godt etter hvert, og har et realistisk syn på hva jeg kan på utrettet i løpet av oppdraget, sier Kristine Haldorsen.