Foto: Trine Utne
Trine Utne er med i Redd Barnas beredskapsgruppe. Til vanlig jobber hun i BUF-etat i Trondheim. Nå tar hun fatt på et seks måneders oppdrag i flyktningleirene Kakuma og Dadaab i Kenya.

– Dette blir et spennende oppdrag, og jeg gleder meg veldig, sier Trine Utne. Hun har vært med i Redd Barnas beredskapsgruppe siden 2007, og var på sitt første oppdrag i Bihar i India i 2008.

– I Bihar var jeg rådgiver på barns beskyttelse, og skulle se til at barns rettigheter var hovedfokus i alt arbeidet som ble gjennomført. Da erfarte jeg at selv om alle som jobbet der fokuserte på barnerettigheter, så måtte vi bruke litt tid på å få en felles forståelse av ulike begreper, slik som overgrep og omsorgssvikt, forteller Utne. Selv er hun utdannet barnevernspedagog og jobber til vanlig som rådgiver i BUF-etat i Trondheim.

Stadig flere i flyktningleiren

Nå er Trine i den kenyanske hovedstaden Nairobi og forbereder seg på å dra til flyktningleiren i Kakuma, som ligger vest i Kenya. Her skal hun være mesteparten av de neste seks månedene. I tillegg skal hun tilbringe noe tid i flyktningleiren Daadab, som ligger nordøst i Kenya, like sør for grensen til Somalia. Flere tiår med krig i Somalia har gjort Dadaab til verdens største flyktningleir, med nærmere 300 000 mennesker.

Kakumaleiren har eksistert siden 1992, og ble opprinnelig opprettet for å huse flyktninger fra Sudan. Siden den tid har mye endret seg i regionen, og i dag er det flest somaliske flyktninger i leiren, samt noen fra DR Kongo, Etiopia, Burundi og Uganda. Siden starten av 2010 har antall mennesker i leiren økt med 21 prosent, og det bor i dag nærmere 80 000 mennesker der.

Det økende presset på leiren har ført til et stadig større etterslep i arbeidet med å behandle folks søknader om å få  flyktningstatus. Selv om det ikke skal ta mer enn seks måneder fra man blir registrert til det første intervjuet er ventetiden nå på mer enn to år.

Foto: UNESCO/D. Willetts
Barn som bor i flyktningleire trenger trygge rammer rundt seg, på tross av at situasjonen rundt dem er usikker. Særlig sårbare er de barna som har mistet eller kommet bort fra familien sin.

Skal jobbe med barns beskyttelse

– I Kakuma skal jeg undervise andre i hvordan de kan finne og registrere barn som er alene. Disse barna trenger systemer rundt seg som kan beskytte dem. Vi vil blant annet finne fosterfamilier som kan ta seg av barna mens vi leter etter familiene deres, sier Trine Utne.

I leiren i Kakuma har man registrert om lag 2000 barn som ikke har foreldre eller andre i nær slekt som kan ta seg av dem, og det antas at det er mange barn som ennå ikke er registrert. Disse barna har enten mistet familien sin, eller de har kommet bort fra hverandre under flukten. I fjor kom det 800 barn uten familie til leiren, og over halvparten av dem var fra Sudan.

Reiser ut på kort varsel

Som medlem av Redd Barnas beredskapsgruppe er Trine Utne klar til å reise ut på oppdrag på 72 timers varsel. Beredskapsgruppen består av personer med barnefaglig kompetanse som skal hjelpe barn i krig og krise.

Hovedmålene er å bidra til at barns behov for beskyttelse og muligheter til utvikling i krisesituasjoner blir ivaretatt, samt bidra til at retningslinjer fra FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) for beskyttelse og omsorg for flyktningbarn blir kjent, forstått og satt ut i livet.

Les mer om Redd Barnas beredskapsgruppe her >