Foto: Redd Barna
Barn som har flyktet fra Elfenbenskysten er særlig utsatte for risiko når de er uten foreldre. Disse barna er overlatt til seg selv mens foreldrene har dratt til gårder for å finne mat. Kristine Haldorsen skal bidra til bedre beskyttelse for utsatte barn i Liberia.

- Barn uten foreldre er særlig utsatte, og vi må være våkne overfor disse og forhindre at de blir utnyttet, sier Haldorsen. Mer enn halvparten av flyktningene er barn, og mange har kommet bort fra foreldrene sine i kaoset etter valget.

Opptøyene i Elfenbenskysten oppstod etter at president Laurent Gbagbo nektet å gi fra seg makten da han tapte valget i november. De 30 000 flyktningene som har flyktet fra de vestlige delene av Elfenbenskysten fordeler seg nå på 23 lokalsamfunn i distriktet Nimba i Liberia. Området har allerede knapt med ressurser, og det er svært vanskelig for folk å skaffe seg tak over hodet, rent drikkevann, mat og medisiner. Barna som har kommet dit alene uten familiemedlemmer er ekstra sårbare for utnytting, barnearbeid og trafficking.

Barna trenger ekstra beskyttelse

Kristine Haldorsen skal de neste tre månedene jobbe med å gi barna i flyktningleirene bedre beskyttelse, for eksempel ved å finne fosterfamilier til barn som er alene.

- Barn vil i konflikter alltid være utsatt for risiko. Det er mye seksuell utnyttelse av jenter, og de utnyttes nettopp fordi de er barn. Vi kommer til å være våkne for slike problemer og få til aktiviteter for disse barna, forteller Haldorsen.

Hun trekker fram at det er viktig at barna får gå på skole for å få en så normal hverdag som mulig. Av de 30 000 flyktningene er det hele 8000 barn i skolealder.

- Utfordringen er at skolene i Liberia ikke underviser på fransk, slik skolene i Elfenbenskysten gjør. Blir barna i Liberia over lengre tid er det viktig at de kan bli undervist på sitt eget språk. Dermed blir det viktig å få utnyttet lærerkapasiteten blant flyktningene, slik at de kan undervise barna, forklarer Haldorsen.

Lang erfaring fra felt

Foto: Redd Barna/Ingrid Lund
Kristine Haldorsen har vært medlem av beredskapsgruppen siden 2002. Oppdraget i Liberia er hennes sjette.

Kristine Haldorsen har vært med i Redd Barnas beredskapsgruppe siden 2002. Hun har vært på oppdrag i Angola, Burundi, Benin, Mosambik og Uganda.

- Jeg gjør dette fordi jeg har lyst til å kunne bruke min faglige kompetanse fra innen antropologi og språk. I møtet med enkeltmennesker, særlig barn, kan jeg føle at jeg gjør en forskjell og kan være med på å endre kursen i livene deres, sier Haldorsen. Hun understreker samtidig at man kan møte på mange utfordringer, og at det er viktig å være realistisk i forhold til hvor mye man kan klare å endre.

Vil du være med i Redd Barnas beredskapsgruppe?

Som medlem av Redd Barnas beredskapsgruppe er Kristine Haldorsen klar til å reise ut på oppdrag på 72 timers varsel. Redd Barna har en beredskapsgruppe bestående av personer med barnefaglig kompetanse som skal hjelpe barn i krig og krise.

Hovedmålene er å bidra til at barns behov for beskyttelse og muligheter til utvikling i krisesituasjoner blir ivaretatt og bidra til at retningslinjer fra FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) for beskyttelse og omsorg for flyktningbarn blir kjent, forstått og satt ut i livet.

Redd Barna er nå på jakt etter nye medlemmer til beredskapsgruppen. Søkere må ha solig barnefaglig kompetanse innen beskyttelse av barn, utdanning eller sosialt arbeid. De må også ha minst fem års relevant arbeidserfaring og internasjoal erfaring, gjerne fra humanitært arbeid eller FN.

Les mer om Redd Barnas beredskapsgruppe her >