Skiforbundets styre vedtok i høst at de ønsket å bidra positivt i mottak av flyktninger som kommer til Norge. De ønsket særlig bidra i forhold til integrering og aktivisering av barn. De kontaktet Redd Barna som har drevet aktiviteter for flyktningbarn i Norge i over ti år.  Flyktningbarna vil bli invitert inn i lokale skiforeninger og skiskoler, og de vil få prøve seg i ulike vinteraktiviteter.  Flyktningbarn vil også bli invitert med på større arrangementer, nasjonalt og regionalt, som tilskuere og deltagere i egnede events.

Bedre hverdag for barn

- Vi ønsker å bidra til en bedre hverdag for barn som har flyktet til Norge, i et samarbeid mellom Redd Barna og oss, forteller assisterende generalsekretær i Norges Skiforbund, Ingvild Bretten Berg. -Det er viktig at barna som er på flukt får være barn, da de ikke har skyld i den vanskelige situasjonen de befinner seg i.

Foto: Redd Barna/Anders Sørlien
De 40 ungdommene fra Refstad transittmottak i Oslo koste seg på tribunen i Holmenkollen, selv om hopprennet de skulle se ble avlyst på grunn av tåka.

Samarbeidsavtalen ble signert i Holmenkollen i helga i forbindelse med World Cup-rennene. Der tok Redd Barna med seg 40 enslige mindreårige asylsøkere som skulle være publikum under hopprennet søndag. Hopprennet ble avlyst på grunn av tåke, men ungdommene danset til musikken som ble spilt over høyttalerne, og sa at de hadde hatt en flott dag.

Latter og moro

- Redd Barna er både stolt og glad for å signere denne avtalen med Skiforbundet. Å koble vår aktivitet til Skiforbundet og de lokale skiforeningene er en fantastisk mulighet for Redd Barna til å gi barna enda bedre opplevelser, videreutvikle våre aktiviteter og gi barn latter og moro med å være ute i vinter og snø, sier Janne Raanes, leder for Norgesprogrammet i Redd Barna.

Foto: Skiforbundet
Styreleder i Redd Barna Nils Øveraas skrev under avtalen sammen med President i Skiforbundet Erik Røste. Både Skiforbundet og Redd Barna ser for seg et langsiktig samarbeid.

 Både Raanes og Berg ser for seg et langsiktig samarbeid. Skiforbundet skal sammen med Redd Barna både aktivisere barn i asylmottak og barn som nylig er bosatt i en kommune.
- Å la barn som er nylig kommet til Norge få et positivt møte med vinteren og lokalsamfunnet gjennom dette samarbeidet tror Redd Barna også vil bidra positivt til integrering, sier Raanes.

Fakta:

Skiforbundets hovedmålgruppe er barn og ungdom i alderen 6-19 år, og aktiviteten vil i hovedsak rette seg mot denne aldersgruppen. I tillegg vil Norges Skiforbund gjennomføre samarbeid på enkelte events og arrangement, der det er naturlig. Redd Barna er opptatt av at barn skal få være barn, og arbeider med å tilrettelegge for positive aktiviteter for unger som har vært på flukt.

 NSF har i samarbeid med Redd Barna definert følgende formål for samarbeidet:

  • Bidra til en bedre hverdag for barn som har flyktet til Norge
  • Gi barna muligheter til å utfolde seg utfra egne forutsetninger
  • Øke barnas kontakt med lokalsamfunnet de lever i

Integrere barn i ordinær idrettslagsvirksomhet
 

Mulige aktiviteter:

  • Arrangere skilek/vinteraktiviteter som integrert del av Redd Barnas frivillige grupper
  • Invitere barn inn i lokale ski og vinteraktiviteter
  • Invitere flyktningbarn med på større arrangementer, nasjonalt og regionalt, som tilskuere og deltakere i egnede events
  • Tilrettelegge for at barn i mottak kan delta i skiaktivteter gjennom å gjøre utstyr og bekledning tilgjengelig