Foto: Redd Barna/ Mai Simonsen
Daglig leder Erik Espeseth i Strømsgodset Toppfotball og generalsekretær Tove R. Wang i Redd Barna signerer den foreløpige treårige samarbeidsavtalen for å forebygge mobbing og trakassering.

- Strømsgodset jobber aktivt med barn og unge på ulike nivåer hver eneste dag.  Vi er også rollemodeller i kraft av vår posisjon i lokalsamfunnet og som toppklubb i norsk fotball. Med Redd Barna på laget ønsker vi å bidra til holdningsskapende arbeid omkring viktige temaer som mobbing, vold og seksuelle overgrep, sier daglig leder Erik Espeseth i Strømsgodset Toppfotball.

Samarbeidsavtalen hvor Redd Barna er rådgivere for SIF er foreløpig treårig. SIF og Redd Barna skal sammen blant annet holde seminarer for spillere, foreldre og trenere hvor fokuset er å skape gode holdninger slik at man unngår mobbing.

Viktig signal til resten av idretts-Norge

Redd Barna jobber daglig for at barn skal være trygge på alle arenaer.

- Nå spiller vi på lag med Strømsgodset. Og det er spennende for oss å bidra til at idretten blir en trygt sted for barn. Det er første gang Redd Barna signerer en slik avtale med et tippeliga-lag og et viktig signal til resten av idretts-Norge, sier generalsekretær Tove R. Wang i Redd Barna.

Det er ikke bare på banen og i garderoben mobbing og trakaseringen inntreffer i dag. Mye skjer på sosiale medier og nett i etterkant av treninger og kamper. Spesielt blant de yngre spillerne fortseter ofte mobbing, trusler og konflikter på nettet.

- Vi er glade for at Strømsgodset også viser et engasjement for barns trivsel og trygghet på nett. Barna har mye kontakt på nett utenfor treningstider. Mesteparten av kontakten er positiv, men det foregår mobbing og hets i sosiale medier som voksne må få øye på og ta på alvor, sier temarådgiver på Nettvett i Redd Barna, Kaja Hegg.

 

Foto: Redd Barna/ Mai Simonsen
De to nye Redd Barna-ambassadørene trener Bjørn Petter Ingebretsen og kaptein Lars Vilsvik, har begge opplevd mobbing og trakassering både under kamper og videre i sosiale medier i etterkant av kamper. De fokuserer mye på holdningsskapende arbeid for å øke trivselen, tilliten og tryggheten i laget. Når Tippeliga-sesongen sparkes i gang, vil Strømsgodset spille med logoen til Redd Barna nederst på drakten.

Ambassadører for Redd Barna

Som en del av denne avtalen vil SIF-trener Bjørn Petter Ingebretsen og lagets kaptein Lars Vilsvik være ambassadører for Redd Barna.

- Redd Barna gjør en uvurderlig innsats for barns rettigheter verden over, og dette er et tema som jeg personlig engasjerer meg sterkt i. Jeg er glad for å bli spurt om å være ambassadør, og jeg er glad for at Strømsgodset og Redd Barna i fellesskap belyser et så viktig tema som mobbing, sier SIFs trener Bjørn Petter Ingebretsen.

- Jeg husker godt når jeg kom til klubben for noen år siden, at mange skrev stygge ting om meg på nettet. Det var veldig sårende. I dag bryr jeg meg ikke på samme måte. Jeg har blitt trygg på meg selv. Dette ved hjelp av støtten fra trenerne og de andre spillerne. I SIF bygger de ikke bare gode spillere, men også gode mennesker, sier kaptein for tippeligalaget, Lars Vilsvik.

Trygghet, trivsel og tillit er blant Strømsgodsets kjerneverdier i utviklingsarbeidet. For å kunne oppnå dette kreves gode retningslinjer, handlingsplaner og tiltak, slik at klubben og dens ansatte er kan bli enda bedre i sitt gode arbeid med barn og unge.