Fargespill startet i Bergen i 2004, og har nå blitt startet opp i flere andre byer i Norge. Det har blitt et helårsprosjekt med forestillinger gjennom hele året og over hele landet. Eglantyne Jebb-prisen, Redd Barnas egen barnerettighetspris, deles i år ut for sjette gang. Prisen gis til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, bedrifter eller andre som har gjort en særskilt innsats for å styrke barns rettigheter eller bekjempe brudd på barns rettigheter i Norge. I år er det stiftelsen Fargespill med alle deres involverte som får prisen.

Foto: Paul S. Amundsen
Siden debuten under festforestillingen i Bergen i 2004 har Fargespill spredt farge og glede over det ganske land, og til sammen har over 100 000 publikummere blitt både rørt, begeistret og imponert de siste ti årene.

Barnas favoritt

- Fargespill er utrolig takknemlig for å motta årets Redd Barnas Eglantyne Jebb-pris! Det betyr mye for oss at en så sterk og viktig organisasjon som Redd Barna ser verdien av Fargespill, sier Ole Hamre, kunstnerisk leder i Fargespill.

Det er etter råd fra barn og unge at Fargespill får rettighetsprisen. I arbeidet med å kåre vinneren, har Redd Barna spurt om barn og unges meninger. Hos barna var det en kandidat som skilte seg ut og ble storfavoritt. Barna og ungdommene sa at Fargespill kan være med på å forhindre og bryte ned fordommer på et tidlig aldersnivå. Videre trakk de frem at det er viktig for at barn som har en annen bakgrunn kan være stolte av sin egen kultur og dele den. Alle barna og ungdommene Redd Barna snakket med synes det er fint at barna selv er med på å lage det som fremføres på scenen.

- På Fargespillscenen står barn og ungdom fra hele verden og forteller sine historier gjennom kulturarven de har med seg fra sine respektive land. De viser hvor åpenbart det er at vi er like og hvor berikende det er at vi er forskjellige. Synliggjøring av den kunstneriske og kulturelle kompetansen disse unge bærer med seg, beriker og forandrer norsk kunst og kulturliv, og dermed også samfunnet vårt, sier Hamre.

Foto: Thor Brødreskift
Fargespill setter barn i sentrum som ressurser, og er en viktig brobygger i det flerkulturelle norske samfunn. Barna og ungdommene som er med i Fargespill synes det er flott å ha fått en rettighetspris for sitt arbeid.

Egne historier og stemmer

Barns rett til medvirkning og deltakelse er en av grunnpilarene i barnekonvensjonen. I Fargespill er det nettopp barna som er grunnstammen, og det er deres historier og stemmer som bygger opp forestillingen. Fargespill setter barn i sentrum som ressurser, og er en viktig brobygger i det flerkulturelle norske samfunn.
- På sin særegne og fargerike måte er Fargespill med på å innfri barnekonvensjonens viktige artikler om barns rett til medvirkning, barns rett til å bli møtt med respekt og forståelse og retten til en meningsfull fritid, sier Tirill Sjøvoll, politisk rådgiver i Redd Barna.
Også barna og ungdommene som er med i Fargespill synes det er flott å ha fått en rettighetspris for sitt arbeid.
- Jeg synes det er helt fantastisk at vi har vunnet denne prisen, i og med at i Fargespill så betyr det ingenting om en er fattig eller rik. Vi bruker de ressursene en hver har med oss fra hele verdens kanter. Sammen lager vi en forestilling der en slipper å legge merke til slikt, eller egentlig å tenke på det i det hele tatt, sier Anney Niyokindi (17).

Eglantyne Jebb-prisen deles ut i dag under et seminar om ulikhet og barns rettigheter. Ni barn og unge fra Fargespill kommer sammen med de kunstneriske lederne Sissel Saue og Ole Hamre for å motta prisen. Gruppen fra Fargespill skal opptre under prisutdelingen. Prisen består av et diplom og et maleri av den anerkjente kunstneren Elisabeth Werp.