Foto: Redigert pressebilde fra regjeringen.no
Verden trenger flere helter som skaffer penger til å avskaffe fattigdom og reversere de skadelige klimaendringene. Vi håper Erna Solberg er en av heltene og drar til i Addis i sommer

I september skal nye bærekraftige utviklingsmål vedtas, og i desember kan det bli enighet om en ny klimaavtale. Økende ulikhet, uro og svært alvorlige klimaendringer danner bakteppet for forhandlingene. Nærmere en milliard mennesker sulter, og like mange mangler tilgang til rent drikkevann. 58 millioner barn har ikke tilgang på skole, og millioner av barn dør unødig hvert år. Det fryktes at langt flere vil rammes når den globale temperaturøkningen nærmer seg 1.5 grader innen 2030. Vi har nå en mulighet til å snu dette.

Redd Barna er optimistiske til forslagene til nye utviklingsmål som ligger på bordet i FN nå. Disse innebærer at verden innen 2030 skal redusere ulikhet, avskaffe fattigdom, stoppe all vold mot barn, at alle skal få tilgang til helsetjenester og en skole der alle lærer. Det er absolutt grunn til å rope hurra om disse blir vedtatt.

Hvor finnes pengene?

Det store spørsmålet er: hvor i all verden skal verden finne penger til alt dette? Svaret er å gjøre noe med pengestrømmene. 7 ganger mer penger forsvinner ut av fattige land i form av gjeld, korrupsjon skatte- og kapitalflukt, enn inn gjennom bistand. Hvis ikke verden blir enige om viktige steg for å snu pengestrømmene, kan vi bare drømme om å komme i mål innen 2030.

Norge har en spesielt viktig rolle å spille for at verdens viktigste regning skal kunne betales. Sammen med Guyana leder de forhandlingene på Finansiering for Utvikling, og har ansvar for å få på plass enighet blant FNs 193 medlemsland om forpliktelser som sikrer at nye bærekraftige utviklingsmål kan finansieres. Sluttresultatet kommer på FN-toppmøtet om Finansiering for utvikling som avholdes i Etiopias hovedstad Addis Abeba i juli. Her skal den endelige avtalen om finansiering for utvikling bestemmes, og da er det avgjørende at statsledere og finansministere er til stede. Avtalen trenger stor politisk oppmerksomhet, slik at finansiering kommer høyt på agendaen, men også legitimitet. Da må ministrene som deltar ha mandat til å ta avgjørelser på vegne av landet sitt.

I forbindelse med at verdens finansministere er samlet på IMFs og Verdensbankens årsmøte denne uken, ber sivilt samfunn verden over sine statsledere og finansministre om å reise til Addis i juli. Vi forventer at Norge, som har en sentral rolle i dette, sender både finansminister, statsleder og utenriksminister til Addis i sommer. Ses vi i Addis Erna, Siv og Børge?