Mange tusen mennesker bor fremdeles i overfylte leire uten god nok tilgang på rent vann, sanitæranlegg og helsehjelp. Redd Barnas nødhjelpsoperasjon sikrer de mest sårbare barna og familiene deres med tak over hodet, rent vann, helsehjelp, utdanning, beskyttelse og tilgang på mat. Vi har så langt gitt livreddende hjelp til over 400 000 barn og mødre.