Foto: Knut Jensen
Redd Barnas medarbeider Anne Brude i Haiti. Det er hun som har tatt alle bildene i bildeserien under.

Redd Barnas ansatte i Haiti ble selv rammet av jordskjelvet på lik linje med resten av befolkningen da jordskjelvet la landet i grus. Likevel reagerte de raskt og kom i gang med livsviktig nødhjelp bare få time retter at naturkatastrofen rammet. Fremdeles er behovet for hjelp stort – særlig blant de 1,3 millioner menneskene som mistet hjemmene sine i katastrofen.

Nå er den første fasen av nødhjelpen gått over til mer langsiktig gjenoppbyggingsarbeid. Redd Barna har laget en femårsplan for det videre hjelpearbeidet etter naturkatastrofen. Vårt hovedfokus er å bedre livsgrunnlaget og normalisere hverdagen til tusenvis av barn. Derfor jobber vi med både utdanning, beskyttelse, helse og ernæring. Vi sikrer også barnefamilier tilgang på rent vann, fungerende sanitæranlegg, levebrød, tak over hodet, mat, kjøkkenutstyr, hygieniske artikler og andre livsnødvendigheter.

Under kan du selv se hvordan livet arter seg for jordskjelvofrene i Haiti nå – drøyt åtte måneder etter at naturkatastrofen rammet. Det er Redd Barnas Anne Brude som har tatt bildene.