Rundt 12.000 skoler er ødelagt på Filippinene. I de berørte områdene brukes de gjenværende skolene til evakueringssentre hvor familier får flytte inn. En utfordring i slike situasjoner er at barna faller ut av skolen over lengre tid. Det blir vanskeligere å få dem tilbake. Redd Barna er opptatt av at barna fortest mulig kommer tilbake til skolen.

11 år gamle Ezra så hele familiens hus forsvinne med stormen fredag 8. november. De hadde selv klart å komme seg vekk før tyfonen rammet. Familien har nå kommet seg til et evakueringssenter – til vanlig en idrettshall - i Cebu.

I denne filmen forteller hun sin historie. Ezra savner skolen og håper hun kan reise tilbake snart.

Redd Barnas nødhjelpsarbeid

Redd Barna har nå over 130 operative ansatte i de berørte områdene. I tillegg til har også de første trygge leke- og læreområdene for barn blitt opprettet.

- Situasjonen er veldig uavklart, og det som er det viktigste for barna nå er å sikre tilgang til rent vann, mat og medisiner, slik at de overlever denne katastrofen. I tillegg vet vi at sikkerhetssituasjonen for barn i katastrofer er krevende. Enkelte barn har kommet bort fra sine foreldre og trenger spesiell omsorg, forteller Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna.

Se mer om Redd Barnas nødhjelpsarbeid på Filippinene akkurat nå: