Foto: Redd Barna/Inge Lie
Guro Nesbakken er seniorrådgiver på helsefeltet i Redd Barna.

Det er arbeidet i Nepal, Nicaragua, Etiopia, Uganda og Zimbabwe som er vurdert. Redd Barnas seniorrådgiver på helsefeltet, Guro Nesbakken, er fornøyd med utfallet.

- Rapporten viser gode resultater, samtidig som den kommer med tydelige anbefalinger på hvordan Redd Barna bør jobbe for å sikre rettighetene til barn som er berørt av hiv og aids i våre program, forteller hun.

Arbeidet med hiv og aids har hatt tre hovedresultatmål: Gjennom tre år har det bidratt til å ivareta behovene og rettighetene til foreldreløse og sårbare barn som er berørt av hiv og aids, gjennom styrking av deres lokalsamfunn. Flere ungdommer beskytter nå seg selv og andre mot hiv-smitte. I tillegg ser vi en økning av nyfødte barn som fødes uten hiv-smitte.

Arbeid etter forholdene

Rapporten konstaterer at hiv og aids fortsatt har en betydelig innvirkning på barnas liv i alle de fem landene.

- Det er fortsatt en jobb å gjøre, og rapporten viser viktigheten av forskjellige strategier tilpasset situasjonen i landet vi er, sier Nesbakken. - I flere afrikanske land er hiv og aids en generalisert epidemi som rammer millioner av barn. I land som Nepal finner vi spesielt sårbare barn i avsidesliggende områder.

I Uganda prioriterer Redd Barna å jobbe med barn som lever med hiv selv, eller som er foreldreløse på grunn av sykdommen. Her opprettes trygge lekeområder der barna får snakke om sine opplevelser, med mål om blant annet å bryte ned fordommer. I Etiopia samarbeider barna selv med en radiostasjon for å gi viktig livsviktig informasjon.

- Både omsorg og kunnskap er viktig for å styrke barnas motstandskraft, mener Nesbakken. - Følelsen av å bli sett og hørt, og muligheten til å delta, hjelper barna å håndtere hverdagen og å overvinne stigmatisering de kan oppleve i sine lokalmiljø.

I Nepal og Zimbabwe jobbes det også med forebygging og å øke kunnskap. Her er det et særlig fokus på foreldreløse barn og deres rolle i lokalsamfunnet. - Sammen med lokalsamfunnet finner vi gode løsninger for å støtte de utsatte barna, fortsetter hun.

Hvorfor lykkes det?

Foto: Redd Barna
En bestemor i Zimbabwe steker rundstykker til inntekt for skolepenger og andre ting som foreldreløse og sårbare barn trenger. Samarbeidet med lokalsamfunnet er gull verdt for Redd Barnas resultater.

Lokalsamfunn har stor ære for suksessen med Redd Barnas hiv og aids-arbeid.
- Omsorg og støttetiltak har blitt godt forankret i lokalsamfunnet, forteller Nesbakken. - Det er de lokale som har identifisert barn med behov for støtte, analysert utfordringene og utviklet lokalt tilpassede løsninger og tiltak. Rettighetsperspektivet er godt forankret, og lokalsamfunn ser sitt ansvar ovenfor de sårbare barna som er blant dem, mener hun.

Dette må ses i sammenheng med strategiske valg av partnere både lokalt og nasjonalt. Redd Barna jobber med sentrale aktører både i sivilt samfunn og myndighetsstrukturer, noe som sikrer at mange relevante aktører tar del i arbeidet.

Veien videre

Rapporten, som er utarbeidet av konsulent Marilyn Lauglo fra NCG, anbefaler at Redd Barna fortsetter sitt strategiske engasjement. Redd Barna er godt posisjonert for å dokumentere hvordan hiv og aids påvirker barns liv, og bør dele sin kunnskap med andre. Samtidig understreker den viktigheten av å videreføre hiv og aids-arbeidet innenfor øvrige temaer Redd Barna jobber med, som for eksempel utdanning, barns beskyttelse og godt styresett for barns rettigheter.

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.