Foto: Risten Birje Steinfjell / Redd Barna
Denne uka skal samiske språk være mer synlig i blant annet sosiale medier.

 

19.-25. oktober er samisk språkuke (og det er akkurat det som står i tittelen på denne saken). Målet er å synliggjøre, øke bevissthet og øke kunnskap om de samiske språkene.

– Dette ønsker Redd Barna selvfølgelig å markere og å være med på, sier Risten Birje Steinfjell, seniorrådgiver i Redd Barna.

Naturlig del av samfunnet

Artikkel 30 i barnekonvensjonen sier at:

Barn som tilhører en minoritet eller urbefolkningen, har rett til sammen med andre i sin gruppe, å nyte godt av sin kultur, religion og eget språk.

– Det er viktig at samiske barn får se og høre sitt språk i det offentlige rom. Og at man sammen med andre får oppleve at deres språk er en naturlig del av samfunnet og i det digitale livet som de fleste barn er en del av i dag, sier Steinfjell.

– De fleste norsktalende barn tar det som en selvfølge at apper og barne-TV finnes på norsk, mens samiske barn vet at det er et fåtall apper som er på deres språk, og det er lite barne-TV som er på samisk, sier Steinfjell.

Se filmen fra Redd Barna og hør hva disse samiske ungdommene sier om sitt hjertespråk:

– Språk viktig for identitet

Dette er andre året Sametingene arrangerer samisk språkuke.

Det blir gjennomført en rekke arrangement og aktiviteter. Kommuner, private og offentlige institusjoner og andre aktører bidrar til å synliggjøre de samiske språkene lokalt og på sosiale medier.

– Ett av målene i samisk språkuke er å øke statusen til de samiske språkene. Hvorfor er det viktig?

– Det er viktig å anerkjenne den samiske identiteten til barna, for å styrke deres selvfølelse, og da vil synliggjøring av språkene bety mye, sier Steinfjell.

For mange barn er samisk hjemmespråk, mens andre snakker både norsk og samisk hjemme.

– Mange barn går i samiske barnehager, går på samiske skoler og samiskklasser og har samiskundervisning på skolen. Det er viktig for dem at andre barn vet at dette er virkeligheten for mange barn, slik at barn lærer at det er normalt, sier Steinfjell.

Truede språk

De samiske språkene som blir mest brukt i Norge i dag er nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.

Alle de samiske språkene er på UNESCO sin liste som truede språk, som betyr at det må settes inn tiltak for at språkene ikke skal dø ut.

Men det er ikke bare derfor språkene må synliggjøres.

Barnekonvensjonens artikkel 29 sier at målet med utdanning er at utdanningen skal skape respekt for barnets egen og andres kultur. Til det er samisk språkuke en ypperlig mulighet å lære andre om samisk språk og kultur, og med synliggjøring skapes bevissthet.

Det samiske språket som blir snakket mest er nordsamisk, det betyr at de barna som snakker lulesamisk og sørsamisk har enda mindre på sitt språk.

Les mer om samisk språkuke på Sametingets nettsider >