Foto: Redd Barna

Redd Barna tar sterk avstand fra den uakseptable adferden som er varslet om i humanitære og frivillige organisasjoner den siste tiden – også innad i egen organisasjon. Vi tar avstand fra en slik kultur. Den er ikke er representativ for Redd Barna som helhet.

Foto: Rebecca Jafari/Redd Barna
Redd Barna har nulltoleranse for seksuell trakassering eller annen utilbørlig opptreden. - Vi tar varslingssaker på høyeste alvor og har varslingssystemer på plass, sier generalsekretær Tove R. Wang.

- Alle former for seksuell trakassering, utnyttelse og overgrep er uakseptabelt for alle som jobber i og for Redd Barna. Vi tar varslingssaker på høyeste alvor og har varslingssystemer på plass – både i Redd Barna Norge og i internasjonale Redd Barna. Vi oppfordrer våre ansatte til å varsle. Samtidig gjør vi alt vi kan for at alle som jobber for og med oss er trygge, og føler seg godt ivaretatt. Dette er et lederansvar og handler om kulturen vi har i organisasjonen vår, sier Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna Norge.

Varslingsrutinene i Redd Barna i Norge

Redd Barna i Norge har et varslingssystem på plass. Og som organisasjonens etiske retningslinjer fastslår, har Redd Barna nulltoleranse for seksuell trakassering eller annen utilbørlig opptreden. Redd Barna i Norge har ingen varslingssaker på seksuell trakassering de siste årene. Det er riktignok naivt å tro at slike saker ikke kan eksistere også hos Redd Barna. Vi arbeider derfor med å forbedre varslingssystemet og internkommunikasjonen for å bygge kultur der det varsles om kritikkverdige forhold. 

Internasjonale Redd Barna

Internasjonale Redd Barna  Internasjonale Redd Barna, Save the Children International (SCI), leder de internasjonale landprogrammene på vegne av medlemsorganisasjonene i Redd Barna, og har hovedkontor i London.

SCI har et eget varslingssystem og code of conduct med nulltoleranse for seksuell trakassering som alle ansatte og partnere må følge. Dette varslingssystemet skal fange opp seksuell trakassering i felt og ved landkontor. Siden 2016 har internasjonale Redd Barna mottatt 35 rapporterte varsler om seksuell trakassering: ni saker i 2016, 23 saker i 2017 og hittil tre saker i 2018. Av disse, førte 16 til avskjedigelse og ti saker ble politianmeldt. Tre av sakene er fortsatt under granskning.

I likhet med Redd Barna i Norge, har de øvrige 28 medlemslandene i internasjonale Redd Barna egne varslingssystemer og håndterer egne saker.

Hva gjør Redd Barna framover for å bli enda bedre?

Redd Barna jobber med å bli bedre på varslinger, og gjennomgår nå organisasjonens prosesser og systemer for å bli enda bedre på å håndtere alle typer varsler om kritikkverdige forhold. I lys av trakasseringssaker i Redd Barna i England, har de satt i gang en ekstern gransking som går igjennom varslingssystemene, prosessene og kulturen i organisasjonen, og denne vil bli offentliggjort denne våren. Styret i internasjonale Redd Barna vil også gjøre en global gjennomgang. 

Å ha gode varslingssystemer handler om mer enn bare å ha på plass rutiner og etiske retningslinjer. Det handler om etterlevelse og om å bygge en kultur som gjør at alle føler seg trygge på å si ifra dersom noe kritikkverdig skjer. Å bygge denne kulturen gjennom god ledelse og tydelig kommunikasjon er viktig for Redd Barna. 

Internasjonale Redd Barna vil framover jobbe for at det internasjonalt:

  • Opprettes et «Global Centre of Excellence for Child Safeguarding in Emergencies» som raskt skal kunne sette inn omreisende team med ekspertise for å raskt respondere på varsler om seksuelle overgrep og trakassering, både fra NGO’er og FN-systemet.
  • Lage «humanitære pass» slik at alle som har fått advarsler eller fått sparken på grunn av upassende oppførsel ikke kan komme seg videre i systemet. Dette vil være et felles register mellom flere organisasjoner.
  • Være pådriver for et system der alle humanitære organisasjoner er pliktige til å rapportere inn samtlige tilfeller der folk er avskjediget etter varsler mot dem.

Det er viktig at hele bistandsmiljøet samarbeider om å opprettholde et stort fokus på dette temaet for å unngå fremtidig trakassering, utnyttelse og overgrep. Søkelyset med #metoo må brukes til å rydde opp all ukultur.