Foto: Redd Barna/Luca Kleve-Ruud
20-30 syriske familier, de fleste fra den hardt rammede byen Homs, har slått seg ned på en jordlapp i nabolandet Libanon. Nå skal de møte den strenge vinterkulden i skrøpelige telt laget av jutesekker og vrakmaterialer.

– Vi fordømmer det syriske regimets bruk av klasevåpen. Syriske barn blir utsatt for ufattelige, grusomme voldshandlinger. Barna trenger sårt beskyttelse og øyeblikkelig humanitær hjelp. Når barna kommer i sikkerhet må de få hjelp og oppfølging for å komme seg igjennom de sjokkerende opplevelsene, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang, som reiser tilbake til Jordan neste uke.

I følge syriske aktivister skal barna i Syria skal ha blitt drept mens de lekte i landsbyen Deir al-Asafir, øst for Damaskus. I 2010 trådte konvensjonen om klaseammunisjon i kraft, som forbyr all produksjon, lagring, eksport og bruk av klaseammunisjon. Syria har ikke undertegnet avtalen.

– Nok en gang ser vi at krigen i Syria er en krig mot barn. Det er mange konflikter der barn blir sterkt rammet, men man skal lete lenge etter en konflikt der barn blir brukt slik som i Syria. I Syria blir barn brukt helt systematisk i krigen, sier Wang.

Tidligere i år avdekket FN at råskapen mot Syrias barn er ekstraordinær. Småbarn er drept i massakrer. Barn tortureres og brukes som skjold foran soldater. Grusomhetene mot barn i Syria er verre enn i de fleste andre konflikter, fastslår FN.

Foto: Redd Barna/Luca Kleve-Ruud
Guttene i bakgrunnen deltar på Redd Barnas trygge lekeområder i Bekaa-dalen i Libanon. Guttene er har flyktet fra borgerkrigen i Syria. Halvparten av flyktningene fra Syria er barn. No handout of material without written permission from Luca Kleve-Ruud, kleve-ruud@luca.no , www.fotojournalist.no Pictures can not be handed out to third parties. Only for internal Save the Children. No handout to third parties, newsagencies, newspapers and more.

Ber FN om at overgrepene dokumenteres

– Redd Barna leverte nylig 60 000 underskrifter, hvorav 6487 fra Norge, til FN hvor vi ber om at barns vitneutsagn straks dokumenteres, slik at de som har begått overgrepene mot barna stilles til ansvar for sine handlinger etter krigens slutt, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.

I Syria er det begått brudd mot samtlige punkter i FN-resolusjon 1612, som ble vedtatt i 2005 for å rette fokus mot barns situasjon i krig. Resolusjonen inneholder et system for å rapportere overgrep mot barn direkte til Sikkerhetsrådet. Redd Barna ber om at FN setter inn mer ressurser for å overvåke og dokumentere overgrepene.

– Våre ansatte ser barn som skader seg selv fysisk, har mareritt, tisser i sengen om natten, utøver vold mot andre barn og viser tegn til sorg, sier Wang.

Normaliserer barns hverdag

Syriske barn er svært traumatisert etter å ha vært vitne til drap, tortur og andre grusomme overgrep i borgerkrigen i Syria.

Når barna ankommer flyktningleirer i Jordan, Libanon og Irak står Redd Barna klare til å ta vare på dem, gi dem beskyttelse og hjelpe dem med å bearbeide grusomhetene de har opplevd. Dette er ett av hovedelementene i Redd Barnas nødhjelpsoperasjoner. Vi har spesialtrente kolleger som arbeider på bakken, inkludert sosialarbeidere som identifiserer barn som er traumatisert og har akutt behov for hjelp.

 – Vi oppretter trygge lekeområder hvor barn kan være barn og støtter skoler slik at barna kan få et midlertidig skoletilbud. Redd Barna hjelper også barn som har kommet bort fra familiene sine med å oppspore familiemedlemmer. Det er viktig å opprette trygge lekeområder og gi barna et skoletilbud for å normalisere barnas hverdag. forteller Wang.

Hun sier at barna trenger et sted hvor de bare kan være barn, leke og bearbeide grusomhetene de har opplevd. Titusenvis av syriske barn går nå inn i sitt andre år uten skolegang. Utdannelse gir barn stabilitet og et fast holdepunkt midt inni katastrofen.

Redd Barnas arbeid for syriske flyktningbarn

Redd Barna har arbeidet i regionen i nærmere 60 år. Redd Barna jobber med syriske flyktninger som kommer over grensen til Libanon, Jordan, Tyrkia og Irak. Her deler vi ut mat, medisiner, rent vann og presenninger. Vi oppretter trygge lekeområder hvor barn kan være barn og gir barn et midlertidig skoletilbud. Redd Barna hjelper også barn som har kommet bort fra familiene sine med å oppspore familiemedlemmer.Vi samarbeider tett med FN, og står klare til å gå inn med humanitær hjelp til Syria så snart vi får tilgang.