Foto: Almija Kapidzic
Almina Meseljevic (22) ønsker å bli frisør fordi det gir en fleksibel arbeidsdag.

Selv om mange av ungdommene fra romfolket har fullført grunnskolen, er mangelen på høyere utdanning en barriere når de skal søke jobb. I april ble femti ungdommer ferdig med kurset der de kunne velge mellom å bli frisør, skredder, møbeltapetserer eller sveiser. Kurset er en del av pilotprosjektet "Skills to Succed" - et samarbeidsprosjekt mellom Redd Barna og partneren Accenture.

En av de som deltar på kurset er Anel Bivic (26). Han valgte sveiseryrket, og håper på en lærlingplass så snart han er ferdig.

– Jeg vet at jeg har fortsatt mye å lære, og håper jeg får muligheten til å jobbe med mer erfarne sveisere. Jeg er villig til å jobbe gratis bare jeg får den erfaringen jeg trenger, sier han.

Gode rollemodeller

Redd Barna har i mange år jobbet med å få rombarn inn i skolen, men mange elever sliter med å fullføre.

- For Redd Barna er dette et viktig prøveprosjekt. Manglende motivasjon blant både elever og foreldre er en viktig grunn til at mange elever ikke fullfører skolen. Mange spør hvorfor barna skal i skole hvis de ikke får en utdannelse eller en jobb uansett, sier ansvarlig for Redd Barnas program i Europa, Linda Perez Bukåsen.

Hun mener ungdommene nå blir viktige rollemodeller for andre.

- Kommer ungdommene ut i arbeidslivet, vil det ikke bare gi dem og familiens liv en viktig inntekstkilde. De vil også bli gode rollemodeller og suksesshistorier som kan tjene som inspirasjon for andre barn og unge.

Foto: Almija Kapidzic
En gutt fra rom-folket mottar kursbevis.

Trenger oversikt i Norge

I Norge har debatten om romfolket fått mye oppmerksomhet i media. Leder for Norgesprogrammet i Redd Barna, Janne Raanes, mener de gode resultatene fra Bosnia-Hercegovina kan bidra til et liknende skoleprosjekt i Norge.

- Norske myndigheter bør vurdere å tilrettelegge for en liknende modell her. Vi ser hvor godt det har fungert i Bosnia og kan derfor vise til resultater, sier hun.

I Norge finnes det foreløpig ingen oversikt over hvor mange barn som lever blant romfolket. Raanes etterlyser en kartlegging fra norske myndigheter.

- Vi trenger omfangstall for å kunne gjøre noe for disse barna. De har rettigheter på lik linje med andre barn. Når de oppholder seg over tre måneder i landet har de for eksempel rett på skolegang, sier hun

Redd Barnas og Accentures pilotprosjekt skal utvides til andre land på Balkan. Les mer om Redd Barnas arbeid i Bosnia-Hercegovina her.