Debatten mellom de politiske partiene som Redd Barna arrangerte på Litteraturhuset i går foregikk på en utradisjonell måte. Redd Barna formulerte kravene som valgløfter politikerne kunne svare ja eller nei på. Og for å gjøre det enda klarere hva partiene faktisk mener, fikk representantene hvert sitt grønne og røde skilt. Ville de gå inn for kravet, holdt de opp det grønne skiltet. Ville de ikke oppfylle kravet, holdt de opp det røde.
Her ser du hvem som ga grønt eller rødt lys for de ulike kravene:

1. Barns rett til barnevernstjenester skal lovfestes.
Redd Barna har lenge arbeidet for at barnevernloven skal bli en rettighetslov, det er den ikke i dag. Barnevernets mulighet til å hjelpe barn som trenger det skal ikke være avhengig av om foreldrene er villige til å ta imot hjelp. Dette kravet er det bare Venstre og SV som går inn for, av alle partiene på Stortinget.

2. Lærere skal få mer tid og ressurser til å fange opp og tilby hjelp til barn som opplever mobbing, krenkelser og vold.
Alle partiene ga grønt lys til dette kravet.

3. Ordningen med begrensede oppholdstillatelser for enslige mindreårige asylsøkere må avvikles.
I dag får noen enslige mindreårige asylsøkere kun opphold i Norge til de blir 18 år, da skal de sendes ut. Redd Barna har lenge bedt politikerne om å fjerne denne ordningen. Men i går sa Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre at de vil fortsette ordningen med begrensede oppholdstillatelser.

Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari
F.v: Guri Melbye fra Venstre,Mariette Lobo fra Rødt og Hans Olav Syversen fra KrF vil at ordningen med begrensede oppholdstillatelser skal opphøre. Det vil også SV og Miljøpartiet De Grønne.

4. Det må bevilges mer penger til velferdsordninger for barnefamilier under fattigdomsgrensen.
Alle partiene ga grønt lys til dette kravet.

5. Tilleggsprotokollen om klagemekanisme, som gir barn rett til å klage på brudd på barnekonvensjonen, må signeres og ratifiseres.
Redd Barna har lenge satt fokus på det faktum at Norge ikke har signert og ratifisert barns rett til å klage på brudd på barnekonvensjonen. Men i går sa alle partiene ja til å signere og ratifisere denne tilleggsprotokollen.

6. Norge skal satse mer på utdanning i utviklings- og bistandspolitikken enn vi gjør i dag.
 Alle partiene lover at Norge skal satse mer på utdanning fremover.

7. Norge må gjøre mer for at alle barn i hele verden får grunnleggende helsetjenester.
Også dette kravet ga alle partiene grønt lys for.

8. Minst 1 prosent av Brutto Nasjonalinntekt (BNI) skal brukes på bistand.
Høyre og Fremskrittspartiet vil ikke gå inn for at Norge skal tallfeste bistandsmidlene til 1 prosent av BNI.

9. Norge skal gå inn for å etablere en åpenhetskonvensjon som stopper skatteunndragelser.
Dette kravet vil alle partiene gå inn for.

10. Norge må kutte klimagassutslipp, og skal lytte mer til barn og unge i arbeidet med klimatilpasning.
Det er bare Fremskrittspartiet som ikke vil redusere klimagassutslippene.

Etter debatten hvor partiene ga rødt eller grønt lys til Redd Barnas krav oppsummerte Andrea Sjøvoll, leder for Redd Barnas ungdomsorganisasjon, valgkampen slik:
- Når det handler om barn, har vi rett til å ta parti. Jeg vil oppfordre alle til å lese partiprogrammene nøye, særlig når det gjelder asylpolitikken. I dette valget er det vår tur til å bestemme hvordan vi skal behandle barn, og også til å si hva slags asylpolitikk vi vil ha i Norge. Stem på vegne av barna!

Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari
Her svarer alle partiene på om de vil redusere klimagassutslippene, og lytte mer til barn og unge i arbeidet med klimatilpasning. FrP er det eneste partiet som ikke vil gjøre det.