– Rødnesedagen er en ny innsamlingsform i Norge som vi ser når ut til befolkningen, sier Tove Hauge, markedssjef i Redd Barna. Tusenvis av mennesker i Norge har gitt uttrykk for sin støtte til kampen mot barnedødelighet og behovet for gode helsetjenester for
verdens barn på denne måten.
 
Til tross for en meget vellykket første år i 2009, der oppslutningen var stor og inntektene på over 12 millioner kroner, falt inntektene i fjor til 7,4 millioner.
 
- Det stemmer at Redd Barna ikke skal gjennomføre Rødnesedagen i år. Resultatet for 2010 var dårligere enn forventet. Vi har derfor gått i tenkeboksen sammen med våre
samarbeidspartnere for å finne en bedre løsning på hvordan vi evt. skal ta Rødnesedagen videre, sier Hauge.
 
Rødnesedagen bygger på et velkjent konsept i Storbritannia og ble gjennomført for andre året på rad i Norge november i fjor. Innsamlingskampanjen er et samarbeid mellom Redd Barna og TV3 og P4. Den startet 1. november og ble avsluttet med et direktesendt
TV-show på TV3 den 25. november. Etter britenes mønster er TV-showet lagt opp som en takk og en avslutning på en måned der humor og alvor går hånd i hånd, med artister, musikk, humorinnslag og reportasjer fra Redd Barnas prosjekter.
 
Flere medier siterer NTB i dag som skriver at innsamlede midler var på 2-3 millioner kroner i 2010, et tall som er lavere enn de 7,4 millioner som faktisk ble samlet
inn.

- Takket være Rødnesedagen er millioner av kroner samlet inn til barns helse. Vi tror publikum har likt konseptet med Rødnesedagen. Når vi går i tenkeboksen er det fordi
inntektene gikk ned fra det første året til det neste, sier Hauge.