Foto: Redd Barna
Skole for alle er mulig, mener Wang. Det er kanskje spesielt viktig i konfliktsituasjoner, som for denne gutten i Gaza.

Wang trekker en rød tråd fra FNs barnekonvensjon, som i dag fyller 25 år, til tildelingen av årets Nobels fredspris til Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi. Aldri tidligere har barns rettigheter fått en så fremtredende talestol som det de vil få i Oslo rådhus 10. desember, sier Wang.
 
Hun viser til at nesten 200 millioner barn er direkte berørt av hjertesakene til de to fredsprisvinnerne, enten som barnearbeidere eller fordi de nektes skolegang på grunn av konflikt. 10. desember kommer Malala og Kailash til å snakke om barns rett til utdanning for millioner av mennesker. 

Mangel på politisk vilje

Foto: Johannes Granseth/Nobels Fredssenter
De som har sagt at årets Nobelpris er politisk ukontroversiell tar feil, mener generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang.

- Det som mange av oss tar for gitt, nemlig den nedfelte, universelle retten til utdanning for alle barn, møter motstand hos noen kyniske voksne som heller utnytter barn og i verste fall tror det er legitimt å skade og drepe, sier Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna.
 
- Problemet er mangel på politisk vilje, kampen om økonomiske interesser og makten som rår når barns rettigheter så brutalt skyves til side. Vi vil ikke ha en verden hvor barn kynisk utnyttes, sier Wang.
 
I dag tvinges 168 millioner barn til arbeid, halvparten med direkte farlige oppgaver eller i et skadelig arbeidsmiljø. Samtidig får 28,5 millioner barn ikke gå på skolen fordi de lever i land rammet av konflikt. I perioden 2009-2013 ble det utført 9500 angrep på skoler i 70 land, og trenden viser en økende rapportering. Bare de to siste ukene er barn blitt drept på skole eller skoleveien i Syria, Nigeria og Pakistan.

Skole for alle er mulig

Redd Barna mener det er mulig og riktig å gi skolegang til alle barn, uansett omstendighetene de lever under.
 
- Gjort på den riktige måten kan utdanning bidra til å dempe konflikt og støtte fredsbygging. Skolegang kan gi alle barn kunnskaper som de trenger for å klare seg, også om man lever i en konflikt eller må arbeide noen timer hver dag for å hjelpe familien til å brødfø seg. Vi ser at mange barn i fattige områder må arbeide for å klare seg. Det er uakseptabelt når barnearbeid er skadelig og barn frarøves barndommen og mulighet til skolegang, sier Wang. Redd Barna påpeker at skolegang må være gratis og åpen for alle, den må beskytte barn og ha et relevant pensum som ikke diskriminerer grupper i samfunnet. Skoler må også forankres i lokalsamfunnet, drives slik at foreldre har medvirkning og eierskap og ikke nøre opp under konflikt.

Forut for sin tid

Redd Barnas grunnlegger Eglantyne Jebb (1876-1928) kalles barnekonvensjonens mor.
 
- Det er ikke mange som kjenner hennes navn, men hun var forut for sin tid og så at urett ble begått mot barn under den første verdenskrigen. Det var da Jebb tok til orde for å beskytte også «fiendens barn» at hun ble kjent i Storbritannia, først med skepsis, men etter hvert med stor respekt, forteller Wang. Jebb skrev den første erklæringen om barns rettigheter i 1923. Den ble senere vedtatt av Folkeforbundet og dannet i 1989 grunnlaget for FNs barnekonvensjon.