– Det er gledelig at flere barn nå får den hjelpen de trenger hos barnevernet. Vi kan ikke se bort fra at Redd Barnas kampanje ”Vennligst forstyrr!” har vært en medvirkende årsak til denne økningen, sier Redd Barnas rådgiver på vold og overgrep mot barn, Zoë Øiestad.

Totalt fikk nesten 3000 flere barn hjelp fra barnevernet i 2010 enn året før, skriver NTB. Dette er den største veksten siden den nye barnevernloven kom i 1993, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Vedtak om råd og rettledning var det mest vanlige tiltaket i fjor. Det ble gitt til 34 prosent av mottakerne. Deretter følger besøkshjem (med 23 prosent) og økonomisk hjelp (21 prosent), skriver NTB.  

– Det er gledelig at flere barn nå får den hjelpen de trenger hos barnevernet. Vi kan ikke se bort fra at Redd Barnas kampanje ”Vennligst forstyrr!” har vært en medvirkende årsak til denne økningen, sier Redd Barnas rådgiver på vold og overgrep mot barn, Zoë Øiestad.

 ”Vennligst forstyrr” var Redd Barnas kampanje mot vold og overgrep mot barn som gikk fra 2008 til 2010. Den hadde som mål å få voksne til å gjøre noe dersom de tror at et barn utsettes for krenkende handlinger. I forbindelse med kampanjen, oppfordret vi til nasjonal dugnad for å rette søkelyset på de mest sårbare og utsatte barna i vårt samfunn.