Redd Barnas Petter Myhren har arbeidet 10 år i Etiopia. Sammen med et filmteam har Myhren reist tilbake til Etiopia for å se resultatene av norsk bistandsarbeid i landet.

– Vi fikk se at det jeg jobbet med for om lag 25 år siden fremdeles er viktig og funker. Nå for barna til de som var barn den gangen, sier Myhren. Han er glad for at bistandsarbeidet i Etiopia også har gitt en positiv effekt på lang sikt for mange mennesker.

Petter Myhren i Redd Barna har sammen med en gruppe nordmenn reist tilbake til Etiopia for å se resultatene av konkrete bistandsprosjekter.

Visjon om barns rettigheter

"Reisen tilbake" er et Norad-prosjekt hvor erfarne norske bistandsarbeidere reiser tilbake til land de har arbeidet i sammen med et filmteam og en gruppe vanlige nordmenn som "korrespondenter". Målet er blant annet å gi offentligheten et innblikk i norsk bistandsarbeid sett med vanlige menneskers øyne, og se om bistanden har hjulpet og gitt resultater.

Petter Myhren i Redd Barna er svært opptatt av barns levekår og rettigheter. Etter mange år som bistandsarbeider i Etiopia har han opplevd hvordan barn lever under de mest uverdige forhold, men Myhren har også sett at det nytter å hjelpe.

I arbeidet for å sikre at barn får oppfylt sine grunnleggende rettigheter har Myhren én stor visjon han vil alle skal dele: - At alle barn skal få innfridd sine rettigheter – uansett hvor de bor – at alle barn blir beskyttet mot vold og overgrep, og at alle barn får lik tilgang til grunnleggende velferdstjenester som helse og utdanning.

Blogg etter "Reisen tilbake"

På hjemmesiden til prosjektet "Reisen tilbake" har Petter Myhren skrevet blogginnlegget "Solidaritet og handling" http://reisentilbake.no/2011/solidaritet-og-handling/ I innlegget forteller han blant annet om Redd Barnas globale arbeid for barns rettigheter og levekår.

 Les mer om Etiopia på Wikipedia >