Foto: Privat
Kate Cunningham er en av Redd Barnas nødhjelpseksperter i Burkina Faso og forfatteren av denne teksten.

Vi hadde håpet på regn. Regnet representerer det eneste håpet om vanning for knusktørre jordbruksjorden i Burkina Faso – den eneste muligheten til å sikre neste avling og å minske matkrisen. Da det begynte å regne for en måned siden visste vi at våre håp ville bli innfridd. Men det kraftige regnfallet har nå bekymringsverdige konsekvenser for folket i Burkina Faso og Redd Barnas nødhjelpsoperasjon.

Jeg heter Kate og jeg er med på Redd Barnas nødhjelpsoperasjon her i Burkina Faso. Burkina Faso er ett av landene i Sahel-området i Afrika som er rammet av matkrise. Her i landet er for tiden to millioner mennesker direkte rammet av matkrisen. Enda verre blir situasjonen av at mer enn 100 000 flyktninger har strømmet inn i landet de siste månedene. De søker relativ sikkerhet fra konflikten i nabolandet Mali.

Mange av flyktningene bor i leire. Våre team har nå gitt nødhjelp i denne doble krisen i hele år. Så langt har vi gitt livreddende hjelp til mer enn 100 000 sårbare barn og deres familier.

Tøffe arbeidsforhold

For to uker siden reiste jeg til Kaya nord i Burkina Faso sammen med andre nødhjelpseksperter for å identifisere de mest sårbare familiene i dette området. De skal få kontanter av oss så de skal klare seg gjennom matkrisen til neste avling er klar til innhøsting.

Foto: Redd Barna/Rosie Childs
Langvarig tørke har tørret ut elver som denne i landsbyen Basma i Burkina Faso. Nå, den siste måneden, har regnet startet. Det gir håp om gode avlinger, samtidig som det fører til flom og ødeleggelser.

Natten før turen vår etter planen skulle begynne, styrtregnet det. Neste morgen visste teamet at vi kanskje ikke ville greie og nå frem til landsbyen. Vi kjørte i fire timer fra landets hovedstad Ouagadougou. To ganger måtte vi krysse søkk i veien som var så oversvømt av flomvann at folk vadet over med vann til hoftene.

Vi var bare drøyt tre kilometer fra den første landsbyen vi skulle besøke da vi kom til et søkk som var så dypt at vi hadde fått vann over biltaket dersom vi hadde prøvd å kjøre over. Vi hadde ikke annet valg enn å vende om og kjøre hele veien tilbake til Ouagadougou. Heldigvis klarte teamet å ta seg frem til landsbyen noen dager senere, så de fikk delt ut kontantene.

Begrenset tilgang til livreddende hjelp

Redd Barn jobber også i flyktningleiren Gandafabou – en leir som ble opprettet tidligere i år for å gi flyktningstrømmen fra Mali midlertidig tak over hodet. Siden regnet begynte har det blitt stadig vanskeligere for våre team å ta seg til flyktningleiren. Det betyr at nye flyktninger blir avskåret av vannet fra p nå leiren og de grunnleggende tjenestene de kan få tilgang til der.

Foto: Redd Barna/Hedinn Halldorsson
Balkissa (3) er ett av mange barn i Burkina Faso som får behandling for akutt underernæring.

Dette er familier som allerede har lidd mye. De har flyktet fra hjemlandet sitt, forlatt alle sine eiendeler og vært vitne til vold. Og ikke vet de hvordan fremtiden vil bli.

Heldigvis har Redd Barna, til tross for regnet, klart å sette opp midlertidige skoler der barn i grunnskolealder kan ta igjen undervisningen de har gått glipp av slik at de i oktober kan begynne på vanlig skole igjen.

Livgivende regn

En annen følge av regnet er at mødre ikke har klart å ta seg frem til helsesentrene når de trenger hjelp. Det betyr at de tidvis ikke kan ta med barna til helsesenteret for at de skal få den behandlingen for akutt underernæring eller andre sykdommer som de trenger.

Foto: Redd Barna/Rosie Childs
Ouedraogo har tatt med datteren Sale Mariam (4) til Redd Barnas helseklinikk så hun kan få den nødvendige behandlingen mot akutt underernæring.

Til tross for at regnet bringer mange utfordringer, er det avgjørende for å sikre at det blir en god avling og at folk ikke skal måtte gjennomleve en like tøff matkrise igjen til neste år. Hvis regnet svikter, selv om det bare er for én uke, vil avlingen bli skadet. Da er det en reell fare for at matkrisen vil fortsette.

Selv om dette blir en bra regntid, trenger de mest sårbare familiene i Burkina Faso fremdeles vår støtte. Vi har møtt mange fattige, desperate familier som allerede har solgt årets avling for å betale gjelden sin. De ble tvunget til å ta opp lån for å kjøpe mat for å overleve tørken det siste året. Derfor skal vi fortsette med utdelingen av kontanter til de mest sårbare familiene er over den verste krisen.