Foto: Redd Barna
Regjeringen har et ansvar for å bidra til en debattkultur som ikke ytterligere stigmatiserer barn som er på flukt, sier Janne Raanes, leder av Norgesprogrammet i Redd Barna

Statssekretær Pål Lønseth har i det siste tatt i bruk ordet returnektere når han omtaler  de familiene som av ulike grunner ikke returnerer til sitt opprinnelsesland.Dette er et uakseptabelt retorisk grep som bidrar til å usynliggjøre det ansvaret den norske staten har – i henhold til internasjonale konvensjoner – for familier og barn i en fortvilt situasjon.  
 
”Returnekt” signaliserer at staten ikke lengre har noe ansvar for disse familiene. Siden de er vrange og nekter å gjøre som staten sier, skal de heller ikke ha hjelp. Vi forventer at en ansvarlig regjering viser mer forståelse, humanisme og ydmykhet for de desperate valg noen familier gjør. Staten plikter også å se barnas situasjon uavhengig av foreldrenes situasjon.
 
Flere representanter for regjeringen står hardnakket på at man i saker som omhandler retur av asylsøkere ikke først og fremst kan ta hensyn til barna. Her bommer regjeringen. Det er et premiss som står i sterk kontrast til FNs barnekonvensjon, som nettopp slår fast at stater plikter å ta hensyn til hvordan barn blir rammet av deres politikk. Det er ikke slik at det kun er barne- og likestillingsministeren som skal innfri barnekonvensjonen. Barnekonvensjonen forplikter alle departementer og alle ministre. Både justisminister Grete Faremo og statssekretær Lønseth har et selvstendig ansvar for å ta dette hensynet.
 
De har også ansvar for å bidra til en debattkultur som ikke ytterligere stigmatiserer barn som er på flukt.

(Publisert i VG 22.01.12)