Foto: Redd Barna
– Nå blir det svært viktig at regjerningen følger opp gjennom å gjøre lik tilgang til helsetjenester for alle kvinner og barn, sier Redd Barnas politiske rådgiver Kim Terje Loraas.

15. februar la regjeringen frem sin globale helsemelding for utenriks- og utviklingspolitikken. Denne stortingsmeldingen prioriterer tre hovedområder:

  • mobilisere for kvinners og barns rettigheter og helse
  • redusere sykdomsbyrden med vekt på forebygging
  • fremme menneskelig sikkerhet gjennom helse 

 

Forrige fredag deltok Redd Barna på en høring med Forsvars- og utenrikskomiteen, og i dag møter vi statssekretærene Gry Larsen (AP) og Ingrid Fiskaa (SV) sammen med en rekke andre organisasjoner for å diskutere den globale helsemeldingen videre.

Lik tilgang for alle

– Nå blir det svært viktig at regjerningen følger opp gjennom å gjøre lik tilgang til helsetjenester for alle kvinner og barn til en tydelig prioritet både gjennom politisk dialog og gjennom bistanden, sier politisk rådgiver i Redd Barna Kim Terje Loraas.

I vår høringsuttalelse har vi gitt regjeringen ros for å understreke at grunnleggende menneskerettigheter skal fremmes i stortingsmeldingen. Vi er også glade for at lik tilgang til helsetjenester for alle er retningsgivende for Norges innsats samt at kvinner og barns rettigheter og helse skal ha sterk prioritet.

Stor mangel på helsearbeidere

Redd Barna er også positiv til at stortingsmeldingen vektlegger den globale helsepersonellkrisen så sterkt. Verden mangler 4,3 millioner helsearbeidere, og dette er den kanskje alvorligste flaskehalsen for å nå FNs tusenårsmål på helse.

– Stortingsmeldingen er full av gode intensjoner, men nå må vi se at regjeringen prioriterer å investere i nasjonale planer som kan sikre tilgang til et helsevesen for alle, og at det blir brukt betydelig med bistandsmidler til å øke utviklingslands kapasitet til å utdanne, rekruttere, fordele, forvalte og beholde nødvendig helsepersonell, sier Loraas.

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.