- Det er selvfølgelig gledelig at barna og deres mor hentes hjem til Norge, men vi er bekymret for at regjeringen har somlet for lenge i denne saken. Vi vet at barna har levd under ekstreme forhold i lang tid, sier generalsekretær Birgitte Lange.

- Det vil ta lang tid å rehabilitere dem og barna har nå stort behov for tett oppfølging. Vi forutsetter at myndighetene samler inn alle barnefaglige råd og sikrer at barna blir forsvarlig ivaretatt når de kommer til Norge. Det er viktig at det norske hjelpeapparatet nå tar de godt imot, at de vurderer hva de trenger, snakker om behovene deres, og sikrer at de får en omsorg, oppfølging og integrering som er til det enkelte barns beste, fortsetter Lange.

Det sitter flere norske barn og kvinner innesperret i leire i Syria. PST anslår at det er om lag 35 kvinner og barn med norsk tilknytning som befinner seg i Syria, og vi forventer at regjeringen tar grep for å hente de hjem til Norge. Vi håper også at andre land vil følge norske myndigheters eksempel i denne saken, og arbeide for å hente sine borgere hjem fra syriske interneringsleire.

Signer Redd Barnas kampanje for å få alle de norske barna hjem til Norge >