Undersøkelsen er utført av TNS Gallup på oppdrag fra Redd Barna og 1001 personer har svart på følgende spørsmål: Den globale flyktningkrisa krever mer penger av statsbudsjettet, og spørsmålet er hvordan Norge skal finansiere flyktningtiltak i Norge. Det er nå en politisk dragkamp om man skal finansiere dette ved å hente penger over bistandsbudsjettet, dvs. penger som brukes på å redusere fattigdom i verden, eller finne andre løsninger innenfor statsbudsjettet. Hva mener du er riktig? Vi ønsker her å vite hvor du mener hovedtyngden av finansieringen skal komme fra.

Et flertall av befolkningen mener Norge ikke bør belaste bistandsbudsjettet for å finansiere flyktningtiltak her hjemme. Dette viser en fersk spørreundersøkelse gjennomført av TNS Gallup på vegne av Redd Barna. Regjeringen er i utakt med befolkningen når de nå legger opp til å mer enn tredoble bruken av bistand til tiltak her hjemme, det vil si rekordhøye 21 prosent av den samlede norske bistanden. Dette gjør Norge til den desidert største mottakeren av norsk bistand, som vil «motta» nesten ti ganger mer av bistandsmidlene enn den nest største bistandsmottakeren, som i 2014 var Afghanistan.

Største kutt i bistand noensinne

- Et så stort kutt i bistand til fattige land har vi aldri før vært vitne til. Norge går fra å være best til å konkurrere om å være verst i klassen. At det største kuttet i tillegg gjøres i støtten til sivilsamfunn og de som kjemper for menneskerettigheter i andre land er kortsiktig og uklokt, sier Tove Wang, generalsekretær i Redd Barna..

Det er ikke sånn at Norge må ta fra bistandsbudsjettet for å unngå å ta fra folkets velferdsgoder.

- Redd Barna har gjentatte ganger forsøkt å komme til orde med en tredje vei, en løsning som ikke setter svake grupper opp mot hverandre. Vi foreslår nye finansieringskilder som skatt på finanstransaksjoner, solidaritetsskatt på flyreiser og et gavefond under oljefondet. Det er jo dessuten et paradoks at de foreslåtte skattekuttene er like store som utgiftene som trengs for å dekke flyktningtiltak, sier Wang.

* Regjeringen foreslår i tilleggsnummeret til statsbudsjettet 30.okt. å benytte 7,3 mrd . kr av bistandsbudsjettet til flyktningtiltak i Norge. Bistandsbudsjettet får en total ramme på 34,8 mrd. kr.

Uansvarlig statsstyring

Bare for noen uker siden var Erna Solberg i New York sammen med andre statsledere, Paven og Malala Yousafzai. Der lovte statsministeren at Norge skal bidra til en verden fri for fattigdom innen 2030. Nå foreslår regjeringen derimot et dramatisk kutt i bistanden for å finansiere flyktningtiltak i Norge.

- Det er uansvarlige statsstyring. Regjeringen gjør det stikk motsatte av det de har lovet verden, sier Wang.

Redd Barna er også bekymret for ivaretakelsen av barna som nå kommer alene til Norge. Norge har de beste forutsetningene for å ta imot barn på en god måte.

- Redd Barna har respekt for de utfordringene Norge nå står ovenfor når det kommer rekordmange barn og enslige mindreårige asylsøkere. Men vi må fortsatt ivareta våre forpliktelser og sikre god nok omsorg for barn og unge. Når det legges opp til lavere bemanning både på mottak og omsorgssentrene for de minste, så kommer dette i konflikt med barnas grunnleggende behov og rettigheter, avslutter Wang.