- Vi står midt i en global krise og solidariteten kan ikke stoppe ved Norges grenser. Vi håper andre giverland ser til Norge og prioriterer innsatsen på bistand, sier Gunvor Knag Fylkesnes, leder i avdelingen for Politikk og Samfunn i Redd Barna.

Konsekvensen av Covid-19 og en global økonomisk krise vil ramme de aller svakeste i verden hardest. Mer enn noen gang er det viktig at vi ikke glemmer barn som vokser opp i krig og konflikt, barn som vokser opp uten verken nok mat, skole eller et helsetilbud.   

- Bistand er en liten del av de økonomiske virkemidlene som må tas i bruk nå, men det betyr mye for millioner av mennesker som vil overleve, lære og være trygge som følge av norske bistandskroner, sier Knag Fylkesnes.

Prioriterer helsesystemer

Norske myndigheter var tidlig ute med tydelige signaler om at de deltar i den internasjonale dugnaden for å bekjempe pandemien.

- Vi er glade for at dette også gjenspeiler seg i det reviderte budsjettet med en betydelig økning til global helse. Tydelig støtte til Verdens helseorganisasjon (WHO) er viktig for å sikre en så god og koordinert global respons som mulig. Den økte støtten til helsesystem helt sentralt i korona-responsen, men også for å opprettholde livsviktige helsetjenester som barnevaksinasjonsprogrammer og svangerskapsoppfølging, sier Knag Fylkesnes.

De lokale organisasjonene redder liv

Redd Barna vil gi honnør til den norske regjeringen for den viktige økning til det humanitære arbeidet under koronakrisen. Samtidig minner organisasjonen om Norges forpliktelser til å støtte lokale organisasjoner.

- Verdens humanitære forum satte som mål at 25 prosent av humanitær bistand skal gå til nasjonale aktører innen 2020. Koronakrisen har vist hvor viktig det er med lokale organisasjoner som er til stede og driver førstelinje kriserespons når internasjonale aktører ikke har tilgang, sier Knag Fylkesnes.

Norge skape trykk for retten til utdanning

Redd Barna mener det er viktigere enn noen gang at Norge viser vei og kjemper for et globalt politisk trykk for retten til utdanning. Revidert budsjett foreslår et kutt på 165 millioner kroner. 

- Vi har forståelse for at pengene da omdisponeres til andre bistandsformål. Det er derimot viktig at kuttene ikke blir langvarige. Retten til utdanning må prioriteres, spesielt i krisetider. Aldri har konsekvensene av stengte skoler vært tydeligere for oss. Det går utover læring, barns beskyttelse, ernæring og psykososiale helse. Jo lenger skolene er stengt, jo større risiko er det at barn, særlig jenter, dropper ut av utdanningen for godt, avslutter Knag Fylkesnes.

Helse foran gjeld

Allerede før pandemien var 34 av 73 lavinntektsland i gjeldskrise eller i høy risiko for krise. Denne situasjonen forverres nå raskt. Inntekter uteblir når den globale handelen går i dvalemodus, og rentene på utenlandsgjeld går opp for mange utviklingsland.

Redd Barna gir honnør til regjeringen for å prioritere 180 millioner til gjeldsslette for verdens fattigste land.

- Gjeldslette er avgjørende for å gi utviklingsland økt økonomisk handlingsrom til å beskytte og styrke helseapparatet, og få på plass økonomiske sikkerhetsnett for de mest sårbare barna og familiene. Det er et tiltak som vil bidra til å redde liv og innfri barns rettigheter, sier Knag Fylkesnes.

Neste års budsjett viktig

Bistandsprosenten ligger nå på noe over en prosent av brutto nasjonalinntekt. Redd Barna påpeker at statsbudsjettet for 2021 blir svært viktig for bistanden og konsekvensene av lav kronekurs. Den lave kronekursen vil redusere verdien av bistanden med ca. 14 prosent, ifølge Bistandsaktuelt.