Foto: Redd Barna
– Det verste for asylsøkere er å sitte og vente, og det at de frivillige kommer inn og gir avbrekk i hverdagen for både barn og voksne er noe som settes stor pris på, sa Berit Berg fra NTNU til regionmøtet i Trondheim.

Redd Barnas regionmøter er arena for medlemmene til å lære mer om organisasjonens arbeid. I Bergen fikk medlemmene i region vest et innblikk i hvorfor det er så viktig å jobbe med barnehelse – både gjennom informasjon om Redd Barnas nye kampanje mot barnedødelighet, ”Alle som en” og gjennom et inspirerende besøk av lege og professor Bernt Lindtjørn.

Lindtjørn er professor ved Senter for internasjonal helse ved Universitetet i Bergen. Etter mange år som lege på landsbygden i Etiopia har han god kjennskap til barnedødelighet. Han kunne også fortelle om hvilke faktorer som må være tilstede for å kunne bekjempe barnedødeligheten i de fattige delene av verden. Og han er tydelig på hva som kreves av verdenssamfunnet for å oppnå FNs tusenårsmål om å redusere antallet barn som dør før de fyller fem år.

Livsfarlig fødsel

– Fødselen og det som skjer etter fødselen, bør det fokuseres på nå. Det må bygges en bedre helseinfrastruktur, slik at småsykehus og klinikker blir tilgjengelige for mødre og barn i områder der det per i dag ikke finnes. Og så må det utdannes helsepersonell, sier han.

Fra sin tid i Etiopia kjenner Lindtjørn godt til hvordan Redd Barna arbeider på bakken, og han gir sin fulle støtte til ”Alle som en”-kampanjen. Den går ut på å redusere barnedødeligheten med 2/3 innen 2015 – både gjennom direkte helsearbeid og gjennom politisk påvirkning.

– Kampanjen viser solidaritet og engasjement over grensene! Jeg har god tro på at kampanjen til Redd Barna vil få gode effekter, sier Lindtjørn.

Foto: Redd Barna
Medlemmene i region Midt-Norge satte også fokus på Rødnesedagen, innsamlingskampanjen som i år går til Redd Barnas arbeid mot barnedødelighet.

Barns situasjon på mottak

I Trondheim var fokuset på barn som får livene sine satt på vent på norske asylmottak. Der fikk medlemmene besøk av førsteamanuensis Berit Berg fra NTNU. Hun ga et innblikk i hvordan det er for asylsøkere å sitte og vente på brev i posten om svar fra UDI, som bestemmer deres framtid.

– Det verste for asylsøkere er å sitte og vente, og det at de frivillige kommer inn og gir avbrekk i hverdagen for både barn og voksne er noe som settes stor pris på. Frivillige bidrar med å skape rutiner som gjør at barn og voksne gleder seg til besøkene, sier Berg.

Redd Barna har mange frivillige som gjør en viktig jobb for at barn på norske asylmottak får slike avbrekk i hverdagen.

Rekordstort oppmøte

Barnedødelighet, livet på asylmottak og nødhjelp var hovedtemaene ved alle de fem regionmøtene. I både Tromsø og Bergen var det rekordmange medlemmer som kom på regionmøtene. Og stemningen var god også i Oslo og Trondheim.

Noen medlemmer har vært med en årrekke og kjenner Redd Barna godt. Andre deltok for første gang. Anna fra Trondheim fikk et positivt førsteinntrykk:

– Jeg trodde kanskje at regionmøter bare var masse papirarbeid og mas, men det var det ikke. Jeg ble kjempeengasjert og jeg vil gjøre mer!

Ønsker du å bli med som frivillig i Redd Barna, kan du finne mer informasjon her >